Hopp til hovedinnholdet
Bli kunde
Vestlandskonferansen 2022

Årets viktigste møteplass

Vestlandskonferansen

Vestlandskonferansen er Vestlandets viktigste møteplass for næringsliv, politikk, akademia og engasjerte Vestlandingar som vil diskutere heilt konkrete forslag for å skape nye arbeidsplassar, ny velferd og ei betre framtid.

Vestlandskonferansen 2023


Vestlandskonferansen for 2023 avholdes 14. februar. Årets tema er handlekraft, og handler om å styrke vår kollektive handlekraft når det gjelder mest. I møte med klimakrise, energikrise og økonomiske utfordringer: Hvordan kan vi utrette mer sammen?

Les mer om årets konferanse her.

Hva er Vestlandskonferansen?
  • Vestlandskonferansen er et samarbeid mellom Sparebanken Vest, Bergens næringsråd og Næringsforeningen i Stavanger-regionen, og er støttet av Agenda Vestlandet.

  • Konferansen har vært arrangert årlig siden 2002 for å samle aktører som er opptatt av utviklingen på Vestlandet. 
     
  • Vestlandskonferansen  ønsker å skape en arena for læring og inspirasjon, der ledere blir utfordret til å sette seg nye og større mål. 

Har du spørsmål om Vestlandskonferansen?

Ta kontakt med dagleg leiar Frode Nergaard Fjeldstad på epost eller telefon.

Agenda vestlandet

Våre initiativ

vestlandsmeldingen ikon

Vestlandsmeldinga

Trendar, utfordringar og tiltak som Vestlandet skal komma i møte

Vestlandsindeksen ikon

Vestlandsindeksen

Ein kvartalsvis temperaturmålar av næringslivet på Vestlandet

Vestlandskonferansen ikon

Vestlandskonferansen

Vestlandets viktigaste møteplass for næringsliv, politikk og akademia