Hopp til hovedinnholdet
Gul båt i et verft

vestlandsindeksen #4 2023 viser

Lyspunkt for vestlandsnæringene gjennom lavkonjukturen

Til tross for lavkonjuktur og fallende resultater gjør de typiske vestlandsnæringene det bedre enn øvrige næringer.

vestlandsindeksen #4 2023

Hovedtrekkene i Vestlandsindeksen

1.

Lavkonjukturen preger vestlandsbedriftene, men lyspunkter finnes tross nedgang både i resultats - og forventningsindeks. 

2. 

De typiske vestlandsnæringene gjør det bedre enn øvrige næringer.

3. 

Store bedrifter har generelt mer positivt syn på fremtiden og forventer å holde sysselsettingen oppe.

Forventningsindeks og resultatindeks

Resultatindeksen faller til 55,9 en nedgang på 1,6 poeng fra forrige kvartal, og markerer det laveste nivået i 2023. Samtidig faller forventningsindeksen til 55, det laveste i 2023, noe som viser lavere optimisme blant bedriftene.

Forventningsindeks og resultatindeks 4. kvartal 2023
Forventningsindeks - totalt og etter fylke

Samtlige fylker har negative forventninger. Hordaland faller mest med hele 5 poeng, mens Møre og Romsdal skiller seg positivt ut med et fall på beskjedne 0,3 poeng. Både Sogn og Fjordane og Rogaland faller med 1 poeng.

Forventningsindeks totalt og etter fylke 4. kvartal 2023
Resultat- og forventningsindeks fordelt etter typiske vestlandsnæringer

Tradisjonelle vestlandsnæringer viser seg mer robuste enn andre næringer. Dette gjelder særlig næringer med høy eksportandel og sterke bånd til olje, gass og maritim sektor. 

Resultat- og foreventningsindeks fordelt etter typiske vestlandsnæringer

Hva er Vestlandsindeksen?

Vestlandsindeks er en kvartalsvis temperaturmåler fra næringslivet på Vestlandet utarbeidet av Sparebanken Vest i samarbeid med Respons Analyse. Indeksen ble for første gang presentert i februar 2012.Fakta om indeksen: 

  • Bedriftene er tilfeldig utvalgt og alle har to eller flere ansatte.
  • Resultatindeksen viser bedriftenes opplevelse av markedssituasjonen de siste tre måneder, mens forventningsindeksen viser bedriftenes forventninger til markedssituasjonen til de neste seks måneder.
  • Respondentene blir spurt om viktige indikatorer som for eksempel etterspørsel, sysselsetting, investering og markedsutsikter.
  • Indeksen kan være mellom 0 og 100. Et tall over 50 indikerer at bedriftene har et positivt syn på den økonomiske situasjonen og utviklingen, mens et tall under 50 indikerer pessimisme.  
Frode Nergaard Fjellstad

Har du spørsmål om Agenda Vestlandet?

Vi hjelper deg frå ide til handling. Ta kontakt med dagleg leiar Frode Nergaard Fjeldstad på epost eller telefon.

Agenda vestlandet

Våre initiativ

vestlandsmeldingen ikon

Vestlandsmeldinga

Trendar, utfordringar og tiltak som Vestlandet skal komma i møte

Prognose for fremtida
Vestlandsindeksen ikon

Vestlandsindeksen

Ein kvartalsvis temperaturmålar av næringslivet på Vestlandet

Dei nyaste trendene
Vestlandskonferansen ikon

Vestlandskonferansen

Vestlandets viktigaste møteplass for næringsliv, politikk og akademia

Finn ut meir