Hopp til hovedinnholdet
Bli kunde
Kokk på kjøkkenet

vestlandsindeksen #1 2023 viser

Vestlandsbedriftenes forventninger stiger fra historisk bunnivå

Pilene peker igjen litt oppover for vestlandsbedriftene etter den rekordlave målingen før jul. Svak krone gir gunstige forhold for særlig eksportbedrifter og for turistnæringen her hjemme.
Se Mari Aamo Pedersen og Remi Bilsback fra Markets i Sparebanken Vest diskuterer funnene i Vestlandsindeksen og trender i verdensøkonomien.
vestlandsindeksen #1 2023

Hovedtrekkene i Vestlandsindeksen

1.
Resultatindeksen spriker for regionene – størst hopp opp i Rogaland og Hordaland, mens resultatene synker i Sogn og Fjordane
2. 
Svak norsk krone er gunstig for eksportbedrifter – forventningsindeksen for eksportbedrifter er 9,1 poeng høyere enn for dem som ikke eksporterer 
3. 
Hoteller og restauranter har store forventninger til turistsesongen på grunn av svak krone. Forventningsindeksen for bransjen stiger med 17,2 poeng
Resultat- og forventningsindeks

Resultatindeksen, som viser den økonomiske utviklingen for vestlandsbedriftene de siste tre månedene, stiger fra 54,4 i forrige kvartal til 56,2 i første kvartal 2023. Forventningsindeksen, som viser bedriftenes forventninger til de neste seks månedene, stiger med 6,8 poeng fra det historiske bunnivået i forrige kvartal. 

Forventnings- og resultatindeks
Resultatindeksen for regionene på Vestlandet
Resultatindeksen spriker for regionene – størst hopp opp i Rogaland og Hordaland-regionen, mens resultatene synker i Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal er på stedet hvil.
Resultatindeks - totalt og etter fylke
Resultat- og forventningsindeks for eksportbedrifter
Svak krone skaper gunstige forhold for eksportbedrifter. Forventningsindeksen er 9,1 poeng høyere for eksportbedrifter enn for bedrifter som ikke eksporterer. Den svake kronen er positiv for eksportbedriftenes konkurransekraft.
Resultat- og forventningsindeks eksport
Vestlandsbedriftenes forventninger til sysselsetting
Noen næringer vil øke bemanningen i første halvdel av 2023, mens flertallet skal nedbemanne. Det ser vi når vi sammenligner resultatet for 1. kvartal 2023 med gjennomsnittet for 2022. Dette tyder på at vi kan se bevegelse i arbeidsstokken mellom bransjene.
Forventningsindeks sysselsetting

Synspunkter fra næringslivet

VESTLANDSINDEKSEN #1 2023 VISER

Vestlandsbedriftene opp frå botnmålinga

Pilene peikar igjen litt oppover for vestlandsbedriftene etter den rekordlåge målinga før jul. Svak krone gir gunstige tilhøve for eksportbedrifter og for turistnæringa her heime.
Les mer om vestlandsbedriftene opp frå botnmålinga
Remy Bilsback og Mari Aamo Pedersen

Case fra bygg- og annleggsbransjen

Råvaretrøbbel og forventet prisvekst i byggebransjen

Bygg- og anleggsbedrifter forventer boligprisvekst fremover. 
Les mer
arbeidere på byggeplass
Hva er Vestlandsindeksen?

Vestlandsindeks er en kvartalsvis temperaturmåler fra næringslivet på Vestlandet utarbeidet av Sparebanken Vest i samarbeid med Respons Analyse. Indeksen ble for første gang presentert i februar 2012.

Fakta om indeksen: 

  • Bedriftene er tilfeldig utvalgt og alle har to eller flere ansatte.
  • Resultatindeksen viser bedriftenes opplevelse av markedssituasjonen de siste tre måneder, mens forventningsindeksen viser bedriftenes forventninger til markedssituasjonen til de neste seks måneder.
  • Respondentene blir spurt om viktige indikatorer som for eksempel etterspørsel, sysselsetting, investering og markedsutsikter.
  • Indeksen kan være mellom 0 og 100. Et tall over 50 indikerer at bedriftene har et positivt syn på den økonomiske situasjonen og utviklingen, mens et tall under 50 indikerer pessimisme.  

Har du spørsmål om Agenda Vestlandet?

Vi hjelper deg frå ide til handling. Ta kontakt med dagleg leiar Frode Nergaard Fjeldstad på epost eller telefon.

Agenda vestlandet

Våre initiativ

vestlandsmeldingen ikon

Vestlandsmeldinga

Trendar, utfordringar og tiltak som Vestlandet skal komma i møte

Vestlandsindeksen ikon

Vestlandsindeksen

Ein kvartalsvis temperaturmålar av næringslivet på Vestlandet

Vestlandskonferansen ikon

Vestlandskonferansen

Vestlandets viktigaste møteplass for næringsliv, politikk og akademia