Hopp til hovedinnholdet
Bli kunde
Mann ser ut av vindu på båt
Agenda Vestlandet

Ei drivkraft i det grøne skiftet

 Agenda Vestlandet er ei stifting oppretta av Sparebanken Vest for å vere ei drivkraft i grøne skiftet på Vestlandet. 
Mann i solnedgang
Vestlandsmeldinga
Trendar, utfordringar og tiltak som Vestlandet skal komme i møte.
Sjå prognose for framtida
Menn som arbeider i solnedgang
Vestlandsindeksen
Ein kvartalsvis temperaturmålar av næringslivet på Vestlandet.
Sjå dei nyaste trendane
Vestlandskonferansen
Vestlandets viktigaste møteplass for næringsliv, politikk og akademia.
Les meir om konferansen
finansiering og midlar

Verktøykassa

Vi støttar innovasjon som fører til grøn omstilling. Sjå korleis prosjektet ditt kan finansierast, og korleis du kan søke om midlar.
To damer foran pc på kontor

EUs taksonomi

EU-taksonomien er eit rammeverk for bedrifter for å definera kva aktivitetar som er berekraftige.Har du berekraft øvst på agendaen? Vi hjelper deg med å sette deg inn i taksonomien og definera kva aktivitetar som er berekraftige.

Plante settes i jorden

EUs innovasjonsfinansiering

EUs innovasjonsfinansiering er den største innovasjonsmoglegheita for bedrifter på Vestlandet nokosinne. Innovasjonsfinansiering betyr at eit selskap får dekt kostnader og delt risiko for innovasjonsprosjekt.

Bedriftsmøte

Tildeling av allmennyttige midlar

Agenda Vestlandet ønskjer å finna prosjekta som set fart på det grøne skiftet på Vestlandet. Prosjekta vi støttar skal bidra til ei betre framtid. Stiftinga har difor øyremerkt 300 millionar kroner til satsingar innan berekraft og grøn omstilling.

Ansatte i produksjonslokale

Næringsstiftinga i Sogn og Fjordane

Næringsstifinga i Sogn og Fjordane støttar berekraftige prosjektar. Har du ein god idé som kan verte ei ny teneste eller eit nytt produkt innanfor grøn omstilling og berekraftig utvikling - men manglar pengar?

To ansatte i Sparebanken Vest leser åpenhetsloven på pc-skjerm.

Åpenhetsloven

Innen 30. juni må større bedrifter publisere en redegjørelse for hvordan de jobber med kravene i åpenhetsloven. Er bedriften din i rute?

Slingshot

Slingshot

Slingshot er ein ideell organisasjon som har som mål å skalera selskap langs Vestlandet med mål om å skapa vekst og berekraftige arbeidsplassar. Slingshot er retta mot eksisterande bedrifter i tidleg fase med potensial for vekst.

Smilende dame med kaffekopp

Fauna Eksperimentet

Fauna Eksperimentet bidreg til å gjera grøne selskap skalerbare og investerbare, gjennom skreddarsydd bistand og undervisning, rådgiving, mentorordning og rentefrie, sirkulære lån.

hav

Ocean Tech Scaling Program

Ocean Tech Scaling-programmet er eit 12 vekers program designa for å bidra til å skapa vekst i selskap. Programmet er utvikla for å hjelpa bedrifter med å laga og implementera skaleringsstrategiar for internasjonalisering og rask vekst.

kurs og konferansar

Kompetanseheving

Vi styrker Vestlandet sin posisjon gjennom å heve og dele kompetanse. Vi koplar næringsliv og kunnskapsmiljø og nærer endringskrafta gjennom samarbeid.
Handlekraft

Handlekraft: Leiartrening for Vestlandet

Programmet gir innsikt i korleis skape betre samarbeid, på tvers av grupper og interesser. Gjennom praktisk trening får deltakarane verktøy som gir gjennomslag, og eit nettverk med andre leiarar på Vestlandet.  

Volumkonferansen 2022

Volumkonferansen

Vi skrur opp volumet på kunnskapsdeling, og samlar dei mest inspirerande fagfolka innan design, entreprenørskap, teknologi og marknadsføring, for å dele rykande fersk kunnskap og skape energi.  

Brytningstid: Omstilling og innovasjonsleiing

Gjennom eit eige masterstudium får du kunnskap og verktøy til å bli ei visjonær og skapande kraft i omstilling og innovasjon på Vestlandet. 

Women in tech

Women in Tech

Teknologibransjen treng fleire kvinnelege rollemodellar. Dette kompetanseprogrammet gir kvinnelege leiartalent høve til å ta nye steg gjennom djupdykk i gjennomslagskraft, eigenutvikling og leiarkommunikasjon. 

Aktuelt og kommentarar

På agendaen

Kommentar frå Siren Sundland

Kvifor finst Agenda Vestlandet?

Vestlandet er Norges største vekstmotor, og regionen spelar ei kritisk viktig rolle i den omfattande omstillinga som landet vårt no står ovanfor.  
Les meir om bakgrunnen for stiftinga
Siren Sundland i dialog med deltakere på Women in Tech

Vinterens viktigste læringsarena

Bli med på Women in Tech leiartreningsprogram

Den som pregar teknologien, pregar framtida. Er du kvinne og jobbar med teknologi på Vestlandet? Women in Tech er skreddarsydd og inspirerande leiartrening.
Søk her
Siren Sundland

Agenda Vestlandet

Diskriminering sløser talent

108 000 menneske med funksjonsnedsetting står ufrivillig utan arbeid samtidig som arbeidslivet skrik etter folk og kompetanse. – Ein går glipp av enorme ressursar, seier Ida Nordvik, leiar av regionsavdelinga til Norges Handikapforbund Ungdom.  
Les meir
Ida Nordvik

women in tech

Dyrker frem rollemodeller

Teknologibransjen trenger flere kvinnelige rollemodeller. Nå gir Agenda Vestlandet en rekke kvinnelige ledertalenter muligheten til å ta nye steg.  
Les mer om fjorårets kurs
To deltakere på Women in Tech som smiler og ler

Det finst ingen andre å peike på. Det er vi vestlendingar som må gjere den viktigaste jobben av alle: Å halde fast ved trua på at vi kan skape noko betre. Saman.

Siren Sundland
Konserndirektør i Sparebanken Vest og styreleder i Agenda Vestlandet

Har du spørsmål om Agenda Vestlandet?

Vi hjelper deg frå ide til handling. Ta kontakt med dagleg leiar Frode Nergaard Fjeldstad på epost eller telefon.

Agenda vestlandet

Våre initiativ

vestlandsmeldingen ikon

Vestlandsmeldinga

Trendar, utfordringar og tiltak som Vestlandet skal komma i møte

Vestlandsindeksen ikon

Vestlandsindeksen

Ein kvartalsvis temperaturmålar av næringslivet på Vestlandet

Vestlandskonferansen ikon

Vestlandskonferansen

Vestlandets viktigaste møteplass for næringsliv, politikk og akademia