Hopp til hovedinnholdet
Mann ser ut av vindu på båt

Agenda Vestlandet

Ei drivkraft i det grøne skiftet

 Agenda Vestlandet er ei stifting oppretta av Sparebanken Vest for å vere ei drivkraft i grøne skiftet på Vestlandet. 

Mann i solnedgang

Vestlandsmeldinga

Trendar, utfordringar og tiltak som Vestlandet skal komme i møte.

Menn som arbeider i solnedgang

Vestlandsindeksen

Ein kvartalsvis temperaturmålar av næringslivet på Vestlandet.

Vestlandskonferansen

Vestlandets viktigaste møteplass for næringsliv, politikk og akademia.

finansiering og midlar

Verktøykassa

Vi støttar innovasjon som fører til grøn omstilling. Sjå korleis prosjektet ditt kan finansierast, og korleis du kan søke om midlar.

To damer foran pc på kontor

EUs taksonomi

EU-taksonomien er eit rammeverk for bedrifter for å definera kva aktivitetar som er berekraftige.Har du berekraft øvst på agendaen? Vi hjelper deg med å sette deg inn i taksonomien og definera kva aktivitetar som er berekraftige.

Plante settes i jorden

EUs innovasjonsfinansiering

EUs innovasjonsfinansiering er den største innovasjonsmoglegheita for bedrifter på Vestlandet nokosinne. Innovasjonsfinansiering betyr at eit selskap får dekt kostnader og delt risiko for innovasjonsprosjekt.

Bedriftsmøte

Tildeling av allmennyttige midlar

Agenda Vestlandet ønskjer å finna prosjekta som set fart på det grøne skiftet på Vestlandet. Prosjekta vi støttar skal bidra til ei betre framtid. Stiftinga har difor øyremerkt 300 millionar kroner til satsingar innan berekraft og grøn omstilling.

Ansatte i produksjonslokale

Næringsstiftinga i Sogn og Fjordane

Næringsstifinga i Sogn og Fjordane støttar berekraftige prosjektar. Har du ein god idé som kan verte ei ny teneste eller eit nytt produkt innanfor grøn omstilling og berekraftig utvikling - men manglar pengar?

To ansatte i Sparebanken Vest leser åpenhetsloven på pc-skjerm.

Åpenhetsloven

Innen 30. juni må større bedrifter publisere en redegjørelse for hvordan de jobber med kravene i åpenhetsloven. Er bedriften din i rute?

Slingshot

Slingshot

Slingshot er ein ideell organisasjon som har som mål å skalera selskap langs Vestlandet med mål om å skapa vekst og berekraftige arbeidsplassar. Slingshot er retta mot eksisterande bedrifter i tidleg fase med potensial for vekst.

Smilende dame med kaffekopp

Fauna Eksperimentet

Fauna Eksperimentet bidreg til å gjera grøne selskap skalerbare og investerbare, gjennom skreddarsydd bistand og undervisning, rådgiving, mentorordning og rentefrie, sirkulære lån.

hav

Ocean Tech Scaling Program

Ocean Tech Scaling-programmet er eit 12 vekers program designa for å bidra til å skapa vekst i selskap. Programmet er utvikla for å hjelpa bedrifter med å laga og implementera skaleringsstrategiar for internasjonalisering og rask vekst.

kurs og konferansar

Kompetanseheving

Vi styrker Vestlandet sin posisjon gjennom å heve og dele kompetanse. Vi koplar næringsliv og kunnskapsmiljø og nærer endringskrafta gjennom samarbeid.

Handlekraft

Handlekraft: Leiartrening for Vestlandet

Programmet gir innsikt i korleis skape betre samarbeid, på tvers av grupper og interesser. Gjennom praktisk trening får deltakarane verktøy som gir gjennomslag, og eit nettverk med andre leiarar på Vestlandet.  

VOLUM-1040x466

Volumkonferansen

Vi skrur opp volumet på kunnskapsdeling, og samlar dei mest inspirerande fagfolka innan design, entreprenørskap, teknologi og marknadsføring, for å dele rykande fersk kunnskap og skape energi.  

Brytningstid: Omstilling og innovasjonsleiing

Gjennom eit eige masterstudium får du kunnskap og verktøy til å bli ei visjonær og skapande kraft i omstilling og innovasjon på Vestlandet. 

WIT-Sarah-1040x466

Women in Tech

Teknologibransjen treng fleire kvinnelege rollemodellar. Dette kompetanseprogrammet gir kvinnelege leiartalent høve til å ta nye steg gjennom djupdykk i gjennomslagskraft, eigenutvikling og leiarkommunikasjon. 

unge-leiare-1040x466

Unge leiarar

Eit leiartreningsprogram for unge leiarar. Målet er at du skal tileigne deg kompetanse som vil styrke deg i ditt leiarskap og gje deg eit nettverk av ressurspersonar.

Agenda vestlandet

Satsingsområda våre

Vi løftar prosjekt som på ulike felt har som mål å styrkja regionen for fremtida. 

Vestlandet 2.0

Vi skal bidra til å akselerere den grøne omstillinga på Vestlandet gjennom å støtte prosjekt og organisasjonar som banar veg  for sirkulærøkonomien, utviklar nye klimavenlege løysingar eller kunnskap

En måke som dykker under vann

Kysten vår

Vi skal bidra til at Vestlandet blir den leiande havregionen i verda gjennom å støtte prosjekt og organisasjonar som ryddar kysten vår for plast, utviklar ny kunnskap om plast i havet eller utviklar teknologi som bidrag til eit reinare hav.

Det finst ingen andre å peike på. Det er vi vestlendingar som må gjere den viktigaste jobben av alle: Å halde fast ved trua på at vi kan skape noko betre. Saman.

Siren Sundland

Konserndirektør i Sparebanken Vest og styreleder i Agenda Vestlandet

Tonje Marie Schreiner kopi-500x500

Har du spørsmål om Agenda Vestlandet?

Ta kontakt med Dagleg leiar Tonje Marie Schreiner.                                                          

Frode Nergaard Fjellstad

Ta kontakt med Direktør for tildelinger Frode Nergaard Fjeldstad.                            

Agenda vestlandet

Våre initiativ

vestlandsmeldingen ikon

Vestlandsmeldinga

Trendar, utfordringar og tiltak som Vestlandet skal komma i møte

Prognose for fremtida
Vestlandsindeksen ikon

Vestlandsindeksen

Ein kvartalsvis temperaturmålar av næringslivet på Vestlandet

Dei nyaste trendene
Vestlandskonferansen ikon

Vestlandskonferansen

Vestlandets viktigaste møteplass for næringsliv, politikk og akademia

Finn ut meir