Hopp til hovedinnholdet

Sammen gjør vi det bedre

Tilgjengelighetserklæring

Kundene står i sentrum for alt vi gjør. Det er i vår fremste interresse å ivareta kundens behov, og våre rutiner og interne opplæring er utarbeidet med dette formålet.

Tilgjengelighetserklæring for spv.no

Kunden står i sentrum for alt vi gjør. Det er i vår fremste interesse å ivareta kundens behov, og våre rutiner og interne opplæring er utarbeidet med dette formålet. Alle skal møtes på den plattformen de ønsker på en inkluderende, ikke diskriminerende eller støtende måte. Dette er forankret i bankens bærekraft-strategi, gjennom dokumentet Prinsipper for samfunnsansvar.

Våre digitale tjenester er designet med hensyn på enkelhet, brukervennlighet og tilpassing til ulike behov for brukeren. Universell utforming er viktig i utviklingen av våre digitale kanaler, og utøves ved å involvere brukergrupper som representerer en full bredde i befolkningen. Dette er en svært viktig del av vårt utviklingsarbeid.


Sist oppdatert: 15. april 2021. Erklæringen gjelder spv.no inkludert nett- og mobilbank.


Tiltak for universell utforming (uu)

 • Inkludere uu som en del av bankens bærekraftstrategi. 
 • Inkludere uu i våre interne utviklingsrutiner. 
 • Inkludere uu i våre rutiner for innkjøp. 
 • Kontinuerlig opplæring om uu til våre ansatte. 
 • Tydelige mål og ansvarsområder for uu. 
 • Formelle metoder for kvalitetssikring av uu. 
 • Inkludere kunder med funksjonsnedsettelser i brukertester

Prinsipper

Sparebanken Vest streber etter å følge Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG). Ettersom innhold, utforming og kode er «levende» er det ikke realistisk at vi til enhver tid har alt på stell. Tjenestene er delvis i tråd med WCAG 2.1 AA. Vårt mål er å være så tilgjengelige som mulig. Det betyr for eksempel at:

 • Vi har regelmessige arbeidsøkter for å rette opp feil.
 • Vi har et klart og tydelig språk.
 • Nettsidene kan brukes med tastatur.
 • Nettsidene kan brukes med skjermlesere.
 • Nettsidene kan brukes med talestyring.
 • Du skal kunne forstørre teksten i nettleseren din til minimum 300 % uten at teksten blir uleselig (i de fleste tilfeller).
 • Vi har gode fargekontraster, overskrifter og lenker.
 • Alle bilder har alternative tekster

Tilbakemeldinger

Dine tilbakemeldinger er viktige for at vi skal kunne lage gode tjenester. Vi ønsker at du gir oss tilbakemelding om du oppdager feil eller mangler i forhold til universell utforming på sidene våre.


Her kan du gi oss innspill til forbedringer


Nettlesere og hjelpemidler

spv.no er laget for å fungere best i følgende nettlesere og hjelpemidler:

 • Safari med VoiceOver på Mac OSX.
 • Chrome med NVDA på Windows.

Mangler og alternativer

Selv om vi prøver å oppfylle kravene, så har vi noen begrensninger. Her er en liste med områder vi vet ikke fungerer. Dersom du opplever andre utfordringer, setter vi pris på at du gir beskjed.


Tidsbegrensning i nettbank: Kunder uten aktivitet blir logget ut uten forvarsel. Denne sikkerhetsregelen er satt av vår samarbeidspartner BankID. Gi oss beskjed dersom du ikke rekker å utføre dine oppgaver i nettbanken, så skal vi se om vi kan gjøre det enklere for deg.

Søkefelt: Søkefeltet er ikke forståelig for alle hjelpemidler. Vi jobber med å forbedre koden. Bruk menyen i stedet for søkefeltet for å finne frem. 
Tastaturnavigering: Mangler noen snarveier for tastatur. Vi jobber med å legge til bedre snarveier til hovedinnholdet. Du kan tabulere deg forbi de faste elementene for å komme til innholdet. 

Forstørring av tekst: Noe innhold blir uleselig når teksten forstørres. Vi jobber med å lage bedre støtte for forstørring av tekst. Inntil videre kan du bruke forstørring av hele siden, i stedet for kun teksten.

Språk skjermlesere: På enkelte sider tolker skjermlesere innholdet vårt som engelsk. Vi har planlagt en retting for dette, men inntil videre vil du gjerne høre noe norsk innhold lest opp med engelsk aksent.

Feilmeldinger skjermlesere: Feilmeldinger i skjemaer leses ikke alltid opp av skjermlesere automatisk. Vi har planlagt å ordne dette. Inntil videre les innholdet sekvensielt dersom det ikke skjer noe ved innsending av skjema.

Fargekontrast: Vi jobber med å øke kontrastene våre i henhold til de nyeste kravene. Om du føler kontrasten er for lav, kan du bruke et hjelpemiddel i nettleseren din, for eksempel Stor Kontrast til Chrome. 

Nedtrekkslister i skjema: Nedtrekkslistene er ikke forståelig for alle hjelpemidler, men vi jobber med å forbedre koden. Vi har dessverre ingen midlertidige løsninger.


Evalueringer

Vi gjør interne evalueringer underveis når vi jobber med innhold, utforming og kode. 

I tillegg utførte vi september 2020 en ekstern evaluering. Denne ble utført av Anders Ekkje Slettebø, Certified Professional in Web Accessibility (CPWA).