Farge
Vestlandet med tekst: sammen gjør vi det bedre
Vestlandet med tekst: sammen gjør vi det bedre

  

Da Sparebanken Vest ble stiftet for snart 200 år siden, var det en ny måte å tenke bank på. Banken skulle være eid av kundene, og overskuddet skulle brukes til det beste for lokalsamfunnene. Troen på at utfordringer løses best i fellesskap var det som skapte oss. Fremdeles er det denne tenkningen som er vår drivkraft. 

I dag eies banken av våre 290.000 kunder og takket være verdiene de har skapt til nå, gir sparebankmodellen oss mulighet til å investere i prosjekter på Vestlandet. 

Har du et prosjekt som kan bidra til at livet på Vestlandet blir enda litt bedre?

Da oppfordrer vi deg til å søke prosjektmidler enten det er innen klima, kultur, idrett, folkehelse, utdanning, oppvekst eller næringsliv. Du kan søke på vegne av organisasjoner eller foreninger du representerer. 

Dette gjør vi fordi vi vet at uansett hvilke oppgaver eller utfordringer vi møter her på Vestlandet, blir løsningene bedre - når vi finner de sammen. 

#sammengjørvidetbedre

Bærekraft

Sparebanken Vest skal bidra til å skape en bedre verden. Vi har alltid vært opptatt av at lokalsamfunnet utvikler seg bærekraftig, og dette skal vi fortsette med.

Prosjektmidler

Vi støtter initiativ som gjør lokalmiljøet levende, stimulerende og inkluderende. Der ditt engasjement ligger vil vi gjerne bidra og forsterke til det beste for fellesskapet. 

Hjertebank

Med Hjertebank reiser vi til utvalgte steder på Vestlandet og støtter lag og organisasjoner med 1 million kroner. Tildelingene offentliggjøres under en stor gratiskonsert der vi feirer alle som engasjerer seg for et rikt lokaltilbud.

Ring oss - 915 05555

Åpent man-søn 07-23.

Våre kontorer

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send e-post