Investor Relations

Sammen gjør vi det bedre

Kvartalsrapport Q3 2021

Torsdag 28. oktober kl. 10 kan du se kvartalspresentasjonen for Q3 og få full oversikt. Opptak av presentasjonen blir lagt ut samme dag.
 
Se webcastÅrs- og delårsrapporter
Pil til knapp
Her finner du regnskapsinformasjon
  • Lav risiko og kompleksitet
  • I front på digital utvikling
  • Kundeutbytte attraktiv for investor
  • Sterkt ESG-fokus
  • Sterk prestasjonskultur
  • Ledende på ROE-mål 12 %

Sparebanken Vest (SVEG) Oslo Børs

Egenkapitalbevis

Investor relations

Kontakt oss

Frank Johannesen Konserndirektør - CFO

Tlf: 952 65 971

Hans Olav Ingdal - Direktør Økonomi og IR

Tlf: 948 09 328

Fredrik Skarsvåg - CEO Sparebanken Vest Boligkreditt

Tlf: 988 57 275