Hopp til hovedinnholdet

Sparebanken Vest i korte trekk

 • Om lag 325.000 personkunder
 • Om lag 14.000 bedriftskunder
 • 16,8 % ren kjernekapitaldekning pr. 4. kvartal 2023
 • 16,5 % egenkapitalavkastning i 2023

Hvorfor investere i Sparebanken Vest?

 • Lav risiko og kompleksitet
 • En bank med kundeutbytte og høye gavebeløp
 • I front på digital utvikling
 • Høye ambisjoner på bærekraft
 • Sterk prestasjonskultur
 • 3 av 4 ansatte er også eiere i banken
 • Ledende på ROE–mål 13% 

Sparebanken Vest (SVEG) Oslo Børs

Egenkapitalbevis