Hopp til hovedinnholdet

Tid for leiarskap

Er bedrifta di klar for framtida?

Vestlandet treng handlekrafta di. Vestlandsmeldinga peikar på trendar, utfordringar og tiltak slik at Vestlandet kan komma i møte dei for å skapa vekst og bli leiande i det grøne skiftet.

politisk handlekraft

Kva skal til for at Vestlandet lykkast?

Vestlandsoffensiven peikar på sju konkrete forslag som vil bidra til å realisera det grøne skiftet på Vestlandet. Sjå dei her!

1.

Full tilgang til den europeiske marknaden er heilt sentralt for å sikra framtidig vekst på Vestlandet.

2.

Næringspolitikken må bli meir strategisk og setja fokus på skalering, ikkje berre nyetablering.

3.

Meir praktisk utdanning i heile utdanningsløpet vil bidra til å sikra Vestlandets kompetanse.

4.

Offentlege innkjøp må systematisk prioritera utvikling av ny teknologi og innovasjon.

5.

Næringspolitikken må leggja til rette for grøne verdikjeder og auka tilgang på fornybar energi.

6.

Eit nytt storfylke for heile regionen bidreg til meir samarbeid og flyttar makt til Vestlandet.

7.

Regionspolitikken bør aktivt styrkja samarbeid i heile regionen og skapa attraktive sentrum.

Vi vestlendingar må ta dei tøffe vala som gjer oss til vinnaren i det grøne skiftet. Og det hastar.

Jan Erik Kjerpseth

Jan Erik Kjerpeseth

Konsernsjef i Sparebanken Vest

Siren Sundland

Siren Sundland

Konserndirektør i Sparebanken Vest

Frode Nergaard Fjellstad

Har du spørsmål om Agenda Vestlandet?

Vi hjelper deg frå ide til handling. Ta kontakt med dagleg leiar Frode Nergaard Fjeldstad på epost eller telefon.

Agenda vestlandet

Våre initiativ

vestlandsmeldingen ikon

Vestlandsmeldinga

Trendar, utfordringar og tiltak som Vestlandet skal komma i møte

Prognose for fremtida
Vestlandsindeksen ikon

Vestlandsindeksen

Ein kvartalsvis temperaturmålar av næringslivet på Vestlandet

Dei nyaste trendene
Vestlandskonferansen ikon

Vestlandskonferansen

Vestlandets viktigaste møteplass for næringsliv, politikk og akademia

Finn ut meir