Hopp til hovedinnholdet
arbeidere på byggeplass

Vestlandsoffensiven: tiltak 6 av 7

Et nytt storfylke for hele regionen vil bidra til mer samarbeid og flytter makt til Vestlandet. 

Slik kan makt flyttes fra Oslo til Vestlandet og være en drivkraft for næringslivet. Dette vil bidra til å realisere det grønne skiftet.

Både Norge og Vestlandet tjener på at mer makt og myndighet flyttes til fylkene og kommunene på Vestlandet. Vestlandet er Norges viktigste eksportregion. Kommunene og fylkene på Vestlandet kjenner næringslivet og utfordringene og mulighetene de står overfor best. 

Å gi fylkene mer ansvar, og større myndighet til å utforme utdanningstilbud, infrastruktur og næringspolitiske virkemidler rettet inn mot å fremme vekst i vestlandsfylkene, vil kunne tjene hele landet.

Regionreformen kunne dannet et godt utgangspunkt for et sterkere Vestland. Paradoksalt nok innebærer reformen at det etableres en ny barriere som bremser samarbeid langs den viktigste aksen på Vestlandet: Stavanger-Bergen-Ålesund. 

Kommunene og fylkene på Vestlandet kjenner næringslivet og utfordringene og mulighetene de står overfor best.

Derfor bør Vestlandet blitt ett fylke, med betydelig større myndighet til å koordinere og understøtte felles næringsutvikling, og kompetanse, innovasjons og infrastrukturpolitikken som må ligge under denne. 


Et nytt storfylke bør få ansvar for å forvalte en rekke av de næringsrettede virkemidlene som nå styres fra Oslo. Blant annet bør midler fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge, GIEK, SIVA, Eksportkreditt og Enova overføres et nytt storfylke som med utgangspunkt i inngående kunnskap om lokalt og regionalt næringsliv, vil kunne søre for at summen av næringspolitikk i større grad bidrar til vekst og utvikling. I fravær av et storfylke må politikken regionalt og nasjonalt bidra til sterkere samarbeid i andre arenaer.

Vestlandsoffensiven tiltak 6 av 7

Frode Nergaard Fjellstad

Ta kontakt med Direktør for tildelinger Frode Nergaard Fjeldstad.                            

Agenda vestlandet

Våre initiativ

vestlandsmeldingen ikon

Vestlandsmeldinga

Trendar, utfordringar og tiltak som Vestlandet skal komma i møte

Prognose for fremtida
Vestlandsindeksen ikon

Vestlandsindeksen

Ein kvartalsvis temperaturmålar av næringslivet på Vestlandet

Dei nyaste trendene
Vestlandskonferansen ikon

Vestlandskonferansen

Vestlandets viktigaste møteplass for næringsliv, politikk og akademia

Finn ut meir