Hopp til hovedinnholdet
betaling og fakturering

Vestlandsoffensiven: tiltak 4 av 7

Offentlige innkjøp må prioritere utvikling av ny teknologi og innovasjon

Det offentlige bør systematisk fremme innovasjon fremfor kost i innkjøp. Dette er ett av syv konkrete tiltak som vil bidra til å realisere det grønne skiftet på Vestlandet. 

Det offentlige bør fremme innovasjon fremfor kost i innkjøp. Gjennom systematisk innkjøpspolitikk kan det offentlige prioritere ny kompetanse og teknologi. Denne kan senere kommersialiseres og anvendes av butikkene. Dette tjener vi alle på.

Offentlige innkjøp utgjør over 500 milliarder kroner og en av de største ressurspoolene vi har for å fremme innovasjon. Aktører på Vestlandet opplever at det offentlige i for liten grad prioriterer innovasjon fremfor kost i innkjøp, og at innkjøpskompetansen ofte er for begrenset.

Offentlige innkjøp utgjør over 500 milliarder kroner og en av de største ressurspoolene vi har for å fremme innovasjon.

Fylkeskommunene tar i økende grad ansvar for å bruke offentlige innkjøp mer strategisk. Fylkeskommunene kjenner næringslivet i egen region godt, og kan igjennom innovative anskaffelser bidra til næringsutvikling og kommersialisering. En forutsetning for at fylkeskommunene skal kunne bruke denne kompetansen er at staten kompenserer tilstrekkelig for innovative innkjøp. 


Dersom fylkeskommunene opplever at det er for risikabelt å bruke innkjøp til å fremme ny teknologi, vil de over tid bli mindre villige til å satse på for eksempel klima- og miljøteknologi, selv om både fylkeskommunene og næringslivet vet at vi alle tjener på at det offentlige går først i å ta i bruk teknologi som seinere kan eksporteres.

Vestlandsoffensiven tiltak 4 av 7

Frode Nergaard Fjellstad

Har du spørsmål om Agenda Vestlandet?

Vi hjelper deg frå ide til handling. Ta kontakt med dagleg leiar Frode Nergaard Fjeldstad på epost eller telefon.

Agenda vestlandet

Våre initiativ

vestlandsmeldingen ikon

Vestlandsmeldinga

Trendar, utfordringar og tiltak som Vestlandet skal komma i møte

Prognose for fremtida
Vestlandsindeksen ikon

Vestlandsindeksen

Ein kvartalsvis temperaturmålar av næringslivet på Vestlandet

Dei nyaste trendene
Vestlandskonferansen ikon

Vestlandskonferansen

Vestlandets viktigaste møteplass for næringsliv, politikk og akademia

Finn ut meir