Hopp til hovedinnholdet
Tre ansatte inne i et produksjonslokale i bedrift. Verktøy i bakgrunnen.

Vestlandsoffensiven: tiltak 7 av 7

Politikken bør styrke samarbeid i hele regionen

På denne måten opprettholder vi attraktive sentrum over hele Vestlandet stedet for å styrke motsetningene mellom bygd og by. 

Regionpolitikken bør aktivt finne sammenhengene som skaper vekst i hele regionen.

I rapporten peker vi på en rekke ankerkommuner som kan bidra til å skape attraktivitet for ulike regioner i Vestlandet. Fremfor å erklære at dagens befolknings og bosetningsmønstre skal forbli uendret, bør regionpolitikken aktivt fremme utviklingen i disse ankerkommunene – slik at vi opprettholder attraktive sentra over hele Vestlandet.

Regionpolitikken bør aktivt finne sammenhengene som skaper vekst i hele regionen.

Distriktspolitikk handlar om langt meir enn utflytting av statlege arbeidsplassar, landbruksoverføringar og å stoppe sentraliseringa av statlege funksjonar. Skal vi skape sterkare lokalsamfunn, må det først og fremst leggjast til rette for eit livskraftig privat næringsliv.

Politisk må ein legge til rette for vekst på heile Vestlandet.

Ein må tørre å prioritere å gjere ankerkommunane på Vestlandet, som vil ha eit stort nok næringsliv og kulturtilbod som gjer det attraktiv å flytte til og bu i regionen.

Ein må gjere distriktskommunane mindre avhengig av offentleg sektor og legge til rette for meir privat næringsliv.

Frode Nergaard Fjellstad

Har du spørsmål om Agenda Vestlandet?

Vi hjelper deg frå ide til handling. Ta kontakt med dagleg leiar Frode Nergaard Fjeldstad på epost eller telefon.

Agenda vestlandet

Våre initiativ

vestlandsmeldingen ikon

Vestlandsmeldinga

Trendar, utfordringar og tiltak som Vestlandet skal komma i møte

Prognose for fremtida
Vestlandsindeksen ikon

Vestlandsindeksen

Ein kvartalsvis temperaturmålar av næringslivet på Vestlandet

Dei nyaste trendene
Vestlandskonferansen ikon

Vestlandskonferansen

Vestlandets viktigaste møteplass for næringsliv, politikk og akademia

Finn ut meir