Hopp til hovedinnholdet
Buffer

Vestlandsoffensiven: tiltak 2 av 7

Næringspolitikken må bli mer strategisk og fokusere på skalering, ikke bare nyetablering

Skal Vestlandet lykkes må næringspolitikken fremme vekst og utvikling. Det krever et sterkere strategisk fokus og prioritering.

EUs program for nye grønne verdikjeder er eksempler på ny strategisk næringspolitikk. EUs omfattende programmer for å støtte skalering og industrialisering i nye grønne verdikjeder som hydrogen og batterier, er eksempler på en helt annen og mye mer strategisk næringspolitikk. 

Skal Vestlandet lykkes må vi fremme tilsvarende vekst og utvikling. 

I Norge henger vi fremdeles for mye igjen i en tanke om at virkemidlene i næringspolitikken bare skal være rettet mot forskning, utvikling og pilotering.

Vi trenger enklere, mer effektiv og tilgjengelige offentlige virkemidler.

Om Norge for eksempel skal lykkes med tre av de grønne verdikjedene der potensialet er størst, batterier, havvind og hydrogen, trengs det virkemidler som gir aktivt støtte til fullskalainvestering og industrialisering.

 

Samtidig må forskningsinnsatsen og virkemiddelapparatet rettes inn mot de internasjonale kompetansemiljøene vi har innenfor de sterkeste klyngene i Norge. Her kan vi få de beste kommersielle resultatene.

Vestlandsoffensiven tiltak 2 av 7

Frode Nergaard Fjellstad

Ta kontakt med Direktør for tildelinger Frode Nergaard Fjeldstad.                            

Agenda vestlandet

Våre initiativ

vestlandsmeldingen ikon

Vestlandsmeldinga

Trendar, utfordringar og tiltak som Vestlandet skal komma i møte

Prognose for fremtida
Vestlandsindeksen ikon

Vestlandsindeksen

Ein kvartalsvis temperaturmålar av næringslivet på Vestlandet

Dei nyaste trendene
Vestlandskonferansen ikon

Vestlandskonferansen

Vestlandets viktigaste møteplass for næringsliv, politikk og akademia

Finn ut meir