Hopp til hovedinnholdet
ansattforsikring

Vestlandsoffensiven: tiltak 3 av 7

Mer praktisk utdannelse i hele utdanningsløpet sikrer Vestlandets kompetanse

Utdanningsinstitusjoner og næringsliv må gjensidig utfordre hverandre for å sikre Vestlandet kunnskap. Politikken må bidra til å forsterke dette fortrinnet. Og vi må begynne tidlig.

Kompetansefortrinnet Vestlandet har kommer fra evnen til å integrere teoretisk og praktisk kunnskap i virksomheter der mennesker med ulik kompetanse jobber tett, i klynger der næringsaktører lærer av hverandre, og gjennom tettere samarbeid mellom offentlige utdanningsinstitusjoner og næringslivet.

Skal Vestlandet få kompetansen til å drive omstillingen som trengs, må opplæring skje i et tett samspill med næringslivet. 

Skal Vestlandet få kompetansen til å drive omstillingen som trengs, må videregående opplæring skje i et tett samspill med næringslivet. Det krever at vi tenker på en helt annen måte, og at vi omfavner det. Satsingen på lærlingplasser og TAF/YSK-utdanning er eksempel på den type utdanninger som må utvides og styrkes.


Rommet for å kunne utvikle relevante og praksisnære utdanningstilbud tilpasset kompetansebehovet i bedriftene må utvides. Slik kan Vestlandet dra bedre veksler på de sterke næringsklyngene vi har inn i utdanningssystemet.

Utdanningsinstitusjonene må på samme måte utfordre næringslivet med hensyn til hvordan kompetansen tas bruk. Den samme praksisnærheten må prege høyere utdanning. Vi foreslår et system med «Universitetsbedrifter» der ledende bedrifter får en formell rolle i utdanningstilbudet i Norge.


Vestlandsoffensiven tiltak 3 av 7

Frode Nergaard Fjellstad

Har du spørsmål om Agenda Vestlandet?

Vi hjelper deg frå ide til handling. Ta kontakt med dagleg leiar Frode Nergaard Fjeldstad på epost eller telefon.

Agenda vestlandet

Våre initiativ

vestlandsmeldingen ikon

Vestlandsmeldinga

Trendar, utfordringar og tiltak som Vestlandet skal komma i møte

Prognose for fremtida
Vestlandsindeksen ikon

Vestlandsindeksen

Ein kvartalsvis temperaturmålar av næringslivet på Vestlandet

Dei nyaste trendene
Vestlandskonferansen ikon

Vestlandskonferansen

Vestlandets viktigaste møteplass for næringsliv, politikk og akademia

Finn ut meir