Hopp til hovedinnholdet
aksjeselskap med organisasjonsnummer. Møterom med mennesker rundt et langt bord.

Vestlandsoffensiven: tiltak 5 av 7

Næringspolitikken må legge til rette for grønne verdikjeder og økt tilgang på fornybar energi

Vestlandet trenger kraft og nett, og politikk for vekst i havvind, hydrogen, batterier og maritim sektor. Slik kan vi realisere det grønne skiftet på Vestlandet. 

Et av de viktigste næringspolitiske grepene for Vestlandet vil være å fokusere innsats i virkemiddelapparatet og rammevilkår inn mot utvikling av nye grønne verdikjeder, der fornybare energiressurser kan benyttes til å skape flere titalls tusen nye arbeidsplasser og store eksportverdier. 

Havvind, maritim sektor, hydrogen og batterier er blant de viktigste grønne verdikjedene som kan skape utvikling på Vestlandet. Flere av disse vil kunne skape arbeidsplasser og eksportinntekter for bedrifter som i dag er har virksomheten sin rettet mot olje og gass som på 2020-tallet vil kunne oppleve stor nedgang i aktivitet som følge av at lete- og utviklingsaktiviteten på sokkelen faller.

Havvind, maritim sektor, hydrogen og batterier er blant de viktigste grønne verdikjedene som kan skape utvikling på Vestlandet.

En forutsetning for å lykkes med å utvikle nye grønne verdikjeder på Vestlandet er at det finnes tilgang til kraft, og nett for å transportere kraften. Mangel på tilstrekkelig nettkapasitet i vår region kan bli en barriere for utvikling av ny industri i landsdelen vår. En forutsigbar politikk for kraftutvikling, og satsing på utbygging av sterkere nettkapasitet er derfor kritisk for å sikre arbeidsplasser og verdiskaping på Vestlandet.


Satsing i disse verdikjedene krever også nye virkemidler. En reform av virkemiddelapparatet for å sikre at Norge har effektive virkemidler for skalering og industrialisering er særlig viktig for disse verdikjedene. Behovet for virkemidler er særlig akutt fordi investeringene som må tas er betydelige, og forbundet med risiko.

Arbeidsplasser og eksportinntekter for bedrifter som i dag har virksomheten sin rettet mot olje og gass vil sikres av grønne verdikjeder.

Politikken kan også bidra til å utvikle verdikjedene gjennom å skape et sterkt hjemmemarked: For havvind kan elektrifisering av sokkelen bidra til at det utvikles et betydelig hjemmemarked. For hydrogen vil offentlige innkjøp av ferger og hurtigbåter, og samarbeidsprosjekter for å sikre at grønt og blått hydrogen tas i bruk i industrien, samt offentlig støtte til utvikling av infrastruktur være viktige tiltak for å skape et hjemmemarked. Arbeidsplasser og eksportinntekter for bedrifter som i dag har virksomheten sin rettet mot olje og gass vil sikres av grønne verdikjeder.


Forutsigbar politikk for kraftutvikling og satsing på utbygging av sterkere nettkapasitet er kritisk for sikring av arbeidsplasser og verdiskaping på Vestlandet.

Vestlandsoffensiven tiltak 5 av 7

Frode Nergaard Fjellstad

Har du spørsmål om Agenda Vestlandet?

Vi hjelper deg frå ide til handling. Ta kontakt med dagleg leiar Frode Nergaard Fjeldstad på epost eller telefon.

Agenda vestlandet

Våre initiativ

vestlandsmeldingen ikon

Vestlandsmeldinga

Trendar, utfordringar og tiltak som Vestlandet skal komma i møte

Prognose for fremtida
Vestlandsindeksen ikon

Vestlandsindeksen

Ein kvartalsvis temperaturmålar av næringslivet på Vestlandet

Dei nyaste trendene
Vestlandskonferansen ikon

Vestlandskonferansen

Vestlandets viktigaste møteplass for næringsliv, politikk og akademia

Finn ut meir