Hopp til hovedinnholdet
Plante settes i gjorden - grønn finansiering til bedrifter

Vestlandsmeldingen

Valgene for fremtiden

Valgene vi tar de neste 10 årene vil avgjøre Vestlandets fremtid for generasjoner. Hvordan kan vi skape nye og bærekraftige industrier som hele landet trenger når inntektene fra olje- og gassnæringen går ned?

Olje og gass er den desidert største næringen på Vestlandet. I de neste årene skal Norge ta de første store stegene inn i lavutslippsamfunnet. Vi skal forberede oss på en fremtid der vi skal være mindre avhengig av olje- og gass som har tjent oss så godt de siste årene.

Omstillingen vil bli størst i vår landsdel nettopp fordi så mange av våre arbeidsplasser er knyttet til denne næringen.

Vi vet at det kommer til å kreve mye av oss, men vi har gjort det før. Vi bor i en landsdel som i alle år har sett mulighetene og skapt verdier fra havet og naturen.

Vi må igjen evne å se mulighetene for verdiskaping og velstandsutvikling. Vi skal lykkes i en mindre karbonavhengig verdensøkonomi, der digitalisering av endrer produksjonsmåter, forbruksmønstre og markedsplasser.


Vestlandet kan bli vinnerne i lavutslippssamfunnet

Mulighetene er store. Fremtiden til Vestlandet er også knyttet til våre naturressurser og nærhet til havet. Vi har en høyt utdannet befolkning, verdensledende kompetansemiljøer, flere høyteknologiske virksomheter og vi har tilgang på enorme mengder fornybar energi.

Få områder i verden er derfor bedre skodd for å få til en vellykket overgang til et samfunn med tilnærmet null utslipp av klimagasser. Det er et internasjonalt rotterace der kampen om markedsposisjonene og verdikjedene skjer akkurat nå. Det er Vestlandet mot verden.

Vi må vinne i en tøffere konkurranse, samtidig som vi må omstille oss selv.

Vi må vinne i en tøffere konkurranse, samtidig som vi må omstille oss selv. Det grønne skiftet drives ikke lengre av aktivister, men av markedskreftene. Investeringene i fornybar er større enn i fossil.


Målstreken flyttes

Målstreken flyttes: Å kutte utslipp er ikke godt nok. Investorer og markeder forventer en realistisk plan for å nå netto null utslipp av klimagasser. 

Samtidig er den politiske tonen i klimadebatten tøffere. Nye dilemmaer oppstår når naturverdier kommer på kant med behovet for mer fornybar energi.


Det er risiko forbundet med endring. Ikke alle grønne investeringer vil bli lønnsomme. Ikke all digital teknologi vil fungere. Ikke alle nye markeder vi jakter på, vil åpne seg. Noen av de nye konkurrentene vi skuer, vil miste styrke og kraft.


Men, vi må tørre å ta noen tydelige valg. Vi må åpne for forandring og nytenking. Og vi må jage målstreken. 


Vestlandets tiår

2020-tallet kan bli Vestlandets tiår. Kanskje er vi Europas mest omstillingsdyktige region. Næringslivet vårt har alltid hatt blikket festet utover. På Vestlandet har verden alltid vært målet.


Landsdelen vår har mange av dem som går foran i omstillingen. Vestlandet har det mest internasjonalt konkurranseutsatte næringslivet i landet. Vi har alltid måtte omstille oss og utvikle oss i møte med skiftende internasjonale markeder, på samme måte som vi har møtt skiftende vær på havet. 

Vi har klart det før, og vi kommer til å klare det igjen.

Hvilken retning Vestlandet tar, vil avgjøres av mange små og store valg tatt av bedriftsledere og eiere, kommunestyrer og fylkesting, fagforeningsmøter og familiemiddager. Noen tas av aktører vi bare kan påvirke, og noen av krefter utenfor vår kontroll.

Frode Nergaard Fjellstad

Har du spørsmål om Agenda Vestlandet?

Vi hjelper deg frå ide til handling. Ta kontakt med dagleg leiar Frode Nergaard Fjeldstad på epost eller telefon.

Agenda vestlandet

Våre initiativ

vestlandsmeldingen ikon

Vestlandsmeldinga

Trendar, utfordringar og tiltak som Vestlandet skal komma i møte

Prognose for fremtida
Vestlandsindeksen ikon

Vestlandsindeksen

Ein kvartalsvis temperaturmålar av næringslivet på Vestlandet

Dei nyaste trendene
Vestlandskonferansen ikon

Vestlandskonferansen

Vestlandets viktigaste møteplass for næringsliv, politikk og akademia

Finn ut meir