Hopp til hovedinnholdet
Ansatt peker på skjerm

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven – er bedriften din i rute?

Innen 30. juni må større bedrifter publisere en redegjørelse for hvordan de jobber med kravene i åpenhetsloven. Her får du noen tips til hvordan du kommer i gang med arbeidet.

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli i fjor og gjelder for større virksomheter som oppfyller minst to av disse vilkårene: 

  • Bedriften har en salgsinntekt på 70 millioner kroner eller mer
  • Bedriften har en balansesum på 35 millioner kroner eller mer
  • Bedriften har 50 årsverk i gjennomsnitt i løpet av forrige regnskapsår 

Om bedriften kan huke av for to av disse punktene, har bedriften informasjonsplikt, og må gjøre en del tiltak innen 30. juni.


Forbrukertilsynet følger med på bedriftene

Åpenhetsloven er laget for å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre at folk flest har tilgang på informasjon om hvordan bedrifter overholder bestemmelsene i loven.


Forbrukertilsynet har fått oppgaven med å veilede bedrifter og føre tilsyn med hvordan bedriftene overholder bestemmelsene i loven. Tilsynet kan også gi sanksjoner til bedrifter som ikke tilfredsstiller kravene. 

Les mer om åpenhetsoven på Forbrukertilsynets nettsider 


Dette betyr åpenhetsloven i praksis

Informasjonsplikt: 

Åpenhetsloven pålegger virksomheter som er omfattet av informasjonsplikten til å tilgjengeliggjøre informasjon om hvordan bedriften håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser som er vurdert i aktsomhetsvurderingene. Alle kan kreve å få informasjon fra virksomheten om dette, og bedriftene må være forberedt på å svare.


Redegjørelse:

Bedriften må lage en redegjørelse for aktsomhetsvurderinger som skal offentliggjøres årlig. Første gang bedrifter skal rapportere på dette er innen 30. juni 2023.


Få hjelp i nettverket Future-Proof

Ønsker bedriften din mer informasjon og hjelp til å komme videre i arbeidet med å tilfredsstille kravene i åpenhetsloven? Da kan nettverket Future-Proof være en veldig god start.


Ved å signere på Future-Proof-plakaten får bedriften ta del i et nettverk der man lærer hvordan man kan gjøre aktsomhetsvurderinger og sikre at virksomheten oppfyller lovkravene i åpenhetsloven. Future-Proof organiserer medlemsbedriftene i erfaringsdelingsgrupper som sammen kommer frem til gode løsninger.


Få tips og meld deg inn i Future-Proof her


Det er Raftostiftelsen og Bergen Næringsråd som står bak dette nettverket, og Sparebanken Vests stiftelse Agenda Vestlandet er med på å finansiere initiativet.


Mer om hvordan Sparebanken Vest jobber med åpenhetsloven