Hopp til hovedinnholdet

Næringsstiftinga i Sogn og Fjordane

Har du ein god idé som kan verte ei ny teneste eller eit nytt produkt innanfor grøn omstilling og berekraftig utvikling - men manglar pengar?

Næringsstiftinga i Sogn og Fjordane ynskjer gode idéar

Sparebanken Vest si allmennyttige verksemd har sett av midlar til ei næringsstifting i Sogn og Fjordane. Midlane frå stiftinga skal i fyrste rekke gå til gode næringsidéar i ei tidlig prosjektfase, og som nemnt over er midlane øyremerka grøn omstilling og berekraft.

Søknadsfristen er 22. november 2023.

Har du spørsmål?

Kunnskapsparken Vestland er sekretariat for fondet, og evt spørsmål kan rettast til:


Jøril Hovland, tlf 48219780


Frå styret i Næringsstiftinga:

Arild Sandvoll, Sparebanken Vest. Tlf 90075208

Elisabet Kjerstad Bøe, Tibber. Tlf 91591548


Informasjon vi treng for å vurdere søknaden

  • Søkar
  • Selskapsnamn
  • Namn og adresse til søkar

Kort beskrivelse av forretningsidé/prosjekt (maks 1000 ord)

  • Kva produkt/teneste skal utviklast?
  • Kvifor er det behov for produktet/tenesta?
  • Kva er ønskeleg resultat for prosjektet?
  • Vil idéen/prosjektet gje nokon positive effektar? For bedrifta, kunden, samfunnet?
  • Kva er største utfordringa for realisering av idéen/prosjektet?

Marknad og vekstpotensiale (maks 500 ord)

  • Kven er produktet/tenesta retta mot; dvs beskriv marknad, målgruppe, kunde.
  • Kva er det vidare utviklingspotensialet; kor stort kan dette bli?

Sjå meir beskrivelse på Kunnskapsparken Vestland sine sider

Personlig rådgiver

Kontakt oss

ringellerchat

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man - søn 07-23

radgiver

Snakk med oss

Hos oss kan du være trygg på at du får rådene og hjelpen du trenger.

Avtal møte
FinnDittlokolkontor

Finn ditt lokalkontor

Vi er størst på Vestlandet. Se hvor du finner ditt nærmeste kontor.

Finn ditt kontor