Hopp til hovedinnholdet
aksjeselskap med organisasjonsnummer. Møterom med mennesker rundt et langt bord.

Finansiering og midler

Tildeling av allmennyttige midler

Agenda Vestlandet ønsker å finne prosjekter som setter fart på det grønne skiftet på Vestlandet. Prosjektene vi støtter skal bidra til en bedre fremtid for alle.

Agenda Vestlandet har 300 millioner kroner øremerket til satsinger innenfor bærekraft og grønn omstilling. Gjennom prosjektene vi støtter, ønsker vi å vise at allmennytte også kan være næringsnytte.


Stiftelsen tar ikke i mot direkte søknader, men innspill kan sendes til daglig leder i Agenda Vestlandet: Frode Nergaard Fjelstad.


Hvem kan motta støtte?

 • Frivillige organisasjoner, lag eller foreninger
 • Utdanningsinstitusjoner
 • Klynger
 • AS med vedtektsfestet allmennyttige formål
 • Prosjekter på tvers av næring, forskning og frivillighet

Kriterier for å motta midler?

 • Prosjektet finner sted i Vestland eller Rogaland. 
 • Tiltakene må passe inn i kategorien «Kysten vår» eller «Vestlandet 2.0»
 • Prosjektet skal stimulere nye strukturer for samarbeid og samhandling
 • Prosjektet skal utvikle ny kunnskap og kompetanse
 • Prosjektet skal kunne skaleres. 

Hva dekkes ikke? 

 • Vi gir ikke midler til drift. 
 • Vi dekker ikke kostnader til prosjekter som er ferdigstilt. 
 • Vi støtter ikke prosjekter med partipolitiske eller religiøse formål.
Frode Nergaard Fjellstad

Har du spørsmål om Agenda Vestlandet?

Vi hjelper deg frå ide til handling. Ta kontakt med dagleg leiar Frode Nergaard Fjeldstad på epost eller telefon.

Agenda vestlandet

Våre initiativ

vestlandsmeldingen ikon

Vestlandsmeldinga

Trendar, utfordringar og tiltak som Vestlandet skal komma i møte

Prognose for fremtida
Vestlandsindeksen ikon

Vestlandsindeksen

Ein kvartalsvis temperaturmålar av næringslivet på Vestlandet

Dei nyaste trendene
Vestlandskonferansen ikon

Vestlandskonferansen

Vestlandets viktigaste møteplass for næringsliv, politikk og akademia

Finn ut meir