Investor Relations

Sammen gjør vi det bedre

Kvartalsrapport Q2 2021

Her kan du se kvartalspresentasjon for Q2 og få full oversikt.

Se webcastÅrs- og delårsrapporter
Pil til knapp
Her finner du regnskapsinformasjon
  • Lav risiko og kompleksitet
  • I front på digital utvikling
  • Kundeutbytte attraktiv for investor
  • Sterkt ESG-fokus
  • Sterk prestasjonskultur
  • Ledende på ROE-mål 12 %

Sparebanken Vest (SVEG) Oslo Børs

Egenkapitalbevis

Investor relations

Kontakt oss

Frank Johannesen Konserndirektør - CFO

Tlf: 952 65 971

Hans Olav Ingdal - Direktør Økonomi og IR

Tlf: 948 09 328

Fredrik Skarsvåg - CEO Sparebanken Vest Boligkreditt

Tlf: 988 57 275