Farge

Obligasjonslån

Oversikt over alle aktive obligasjonslån. Kan lastes ned (pdf-format).

Lån med fast rente  ISIN  Låne-
beskrivelse 
Låne-
avtale 
4,75 % Sparebanken Vest åpent obligasjonslån 0610/0617 NO 001 0575301    PDF PDF
2,95 % Sparebanken Vest åpent obligasjonslån 2014/2019 NO 001 0703952    PDF 
1,94 % Sparebanken Vest åpent obligasjonslån 2015/2020 NO 001 0744261   PDF
2,20 % Sparebanken Vest åpent obligasjonslån 2016/2022 NO 001 0779218 PDF  
Lån med flytende rente  ISIN  Låne-
beskrivelse 
Låne-
avtale 
Sparebanken Vest åpnet obligasjonslån 2016/2018 NO 001 0778772    PDF 
Sparebanken Vest åpnet obligasjonslån 2012/2017 NO 001 0654742   PDF
Sparebanken Vest åpnet obligasjonslån 2012/2017  NO 001 0663081    PDF
Sparebanken Vest åpnet obligasjonslån 2013/2018  NO 001 0669724    PDF 
Sparebanken Vest åpnet obligasjonslån 2013/2018 NO 001 0675556   PDF
Sparebanken Vest åpnet obligasjonslån 2013/2018 NO 001 0670151   PDF 
Sparebanken Vest åpnet obligasjonslån 2014/2017  NO 001 0714298   PDF
Sparebanken Vest åpnet obligasjonslån 2014/2019 NO 001 0708472   PDF 
Sparebanken Vest åpnet obligasjonslån 2014/2019 NO 001 0703952   PDF 
Sparebanken Vest åpnet obligasjonslån 2015/2020  NO 001 0744758    PDF 
Sparebanken Vest åpnet obligasjonslån 2015/2020  NO 001 0743008  PDF  
Sparebanken Vest åpnet obligasjonslån 2016/2019 NO 001 0764954   PDF 
Sparebanken Vest åpnet obligasjonslån 2016/2021 NO 001 0771439   PDF
Lån med fast/flytende rente
ISIN 
Låne-
beskrivelse
Låne-
avtale
Fondsobligasjon med evigvarende løpetid og innløsningsrett NO 001 0572845 PDF PDF
Lån med flytende rente
under EMTN
ISIN 
Final
Terms
Sparebanken Vest EUR 10m FRN due Jan. 2018  XS0872858807 PDF 
Sparebanken Vest EUR 11m FRN due Jan. 2019  XS1014537747  PDF 
Lån under EMTN programmet er listet på Luxembourg Stock Exchange
Base prospectus Sparebanken Vest EMTN programme PDF 

Ring oss - 915 05555

Åpent man-søn 07-23.

Stikk innom

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send e-post