Farge

Obligasjonslån

Oversikt over alle aktive obligasjonslån. Kan lastes ned (pdf-format).

Lån med fast rente  ISIN  Låne-
beskrivelse 
Låne-
avtale 
4,75 % Sparebanken Vest åpent obligasjonslån 0610/0617 NO 001 057530.1    PDF PDF
Lån med flytende rente  ISIN  Låne-
beskrivelse 
Låne-
avtale 
Sparebanken Vest åpnet obligasjonslån 2016/2018 NO 001 0778772    PDF 
Sparebanken Vest åpent obligasjonslån 2012/2017 NO 001 065474.2   PDF
Sparebanken Vest åpent obligasjonslån 2012/2016 NO 001 065537.6 PDF  PDF 
Sparebanken Vest åpent obligasjonslån 2012/2017  NO 001 066308.1    PDF
Sparebanken Vest åpent obligasjonslån 2013/2018  NO 001 066972.4    PDF 
Lån med fast/flytende rente
ISIN 
Låne-
beskrivelse
Låne-
avtale
Fondsobligasjon med evigvarende løpetid og innløsningsrett NO 001 057284.5 PDF PDF
Lån med flytende rente
under EMTN
ISIN 
Final
Terms
Sparebanken Vest EUR 10m FRN due Jan. 2018  XS0872858807 PDF 
Sparebanken Vest EUR 11m FRN due Jan. 2019  XS1014537747  PDF 
Lån med fast rente
under EMTN
ISIN 
Final
Terms
Base prospectus Sparebanken Vest EMTN programme PDF 

Snakk med oss - 05555

Åpent man-søn 07-23.

Ring meg

Stikk innom

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send e-post