utsikt

Sammen gjør vi det bedre

Datterselskap, tilknyttede selskap og produktselskap

Sparebanken Vest jobber kontinuerlig med strategisk forretningsutvikling. Dette har resultert i dannelsen av flere nye selskaper og initiativ innenfor ulike områder av finansielle tjenester og produkter.

Frende Forsikring 

Består av søsterselskapene Frende Livforsikring og Frende Skadeforsikring. Selskapet ble startet i 2007 og har hovedkontor i Bergen. Sparebanken Vest har en eierandel på 41,4 % i morselskapet Frende Holding AS. Selskapet eies av 14 frittstående sparebanker i tillegg til Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, Varig Hadeland Forsikring og Varig Orkla Forsikring. 

Norne Securities AS

Verdipapirforetak etablert i 2008.
Norne driver med rådgivning til aktører i kapitalmarkedet og er spesialist på sparebanker og kundene deres. Selskapet har tre forretningsområder: Handel i aksjer og fond på Internett for private investorer, Investment Banking (rådgivning til selskaper) og handel i verdipapirer for profesjonelle investorer.
Selskapet har hovedkontor i Bergen og kontorer i Oslo, Trondheim og Vilnius.
Sparebanken Vest er største eier med 40 %, De øvrige eierne i Norne er tretten andre frittstående sparebanker (til sammen 42 %), ansatte (15 %) og Must Holding AS (3 %). 

Brage Finans AS

Finansieringsselskap med hovedkontor i Bergen som ble startet i 2010. Foruten Sparebanken Vest som største eier med 49,99 % har Brage Finans 23 andre frittstående banker med på eiersiden. Selskapet tilbyr tilpassede finansieringsprodukter med hovedvekt på leasing av alle typer driftsmidler, samt salgspantlån.

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Heleid selskap av Sparebanken Vest. Ble etablert i 2008 med det formål å finansiere boliglånsporteføljen i konsernet ved å utstede obligasjoner med fortrinnsrett.

Eiendomsmegler Vest

Heleid selskap av Sparebanken Vest og er en ledende regional aktør i eiendomsmarkedet på Vestlandet.

Bulder Bank

Bulder Bank er en egen merkevare som er en del av Sparebanken Vest og opererer under Sparebanken Vest sin bankkonsesjon. Konseptet Bulder Bank ble etablert  i 2019, og er en heldigital tilbyder av boliglån og dagligbanktjenester.

Balder Betaling AS

Opprettet i 2017 for blant annet å utøve eierskap i betalingstjenesten Vipps sammen med 12 andre frittstående sparebanker. Sparebanken Vest er største eier i Balder Betaling med en eierandel på 40,9 %.

Personlig rådgiver

Kontakt oss

ringellerchat

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man - søn 07-23

radgiver

Snakk med oss

Hos oss kan du være trygg på at du får rådene og hjelpen du trenger.

FinnDittlokolkontor

Finn ditt lokalkontor

Vi er størst på Vestlandet. Se hvor du finner ditt nærmeste kontor.