Farge

Datterselskap og tilknyttede selskap

Sparebanken Vest har siden 2006 jobbet målbevisst med strategisk knoppskyting som har resultert i dannelsen av flere nye selskaper innenfor ulike områder av finansielle tjenester og produkter.

Frende Forsikring 

Består av søsterselskapene Frende Livforsikring og Frende Skadeforsikring. Selskapet ble startet i 2007 og har hovedkontor i Bergen. Sparebanken Vest har en eierandel på 39,7 % i morselskapet Frende Holding AS. Den resterende andelen er eid av fjorten andre frittstående sparebanker.
www.frende.no

Norne Securities AS

Startet i 2008 og har etablert tre forretningsområder: netthandel, aksjemegling og corporate finance. Selskapet har hovedkontor i Bergen og Sparebanken Vest er største eier (47,58 %). Den resterende andelen eies av tretten andre frittstående sparebanker og Fondsfinans.
www.norne.no

Brage Finans AS

Finansieringsselskap med hovedkontor i Bergen som ble startet i 2010. Foruten Sparebanken Vest som største eier med 49,9 % har Brage Finans ni andre frittstående sparebanker med på eiersiden. Selskapet tilbyr tilpassede finansieringsprodukter med hovedvekt på leasing av alle typer driftsmidler, samt salgspantlån.
www.brage.no

Verd Boligkreditt AS

Boligkredittselskap som i tillegg til Sparebanken Vest (eierandel 40 %) er eid av åtte selvstendige sparebanker. Verd Boligkreditt ble fullt operativt i 2010 og har konsesjon som kredittforetak med rett til å utstede obligasjoner med fortrinnsrett. Selskapet driftes av Sparebanken Vest.
www.verdboligkreditt.no

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Heleid selskap av Sparebanken Vest og ble etablert i 2008 med det formål å forvalte utlån og utstede obligasjoner med fortrinnsrett.
www.spv.no/boligkreditt

Eiendomsmegler Vest

Heleid selskap av Sparebanken Vest og er en ledende regional aktør i eiendomsmarkedet på Vestlandet. SPV Næringsmegling og Herland Eiendom er også en del av selskapet.
www.eiendomsmeglervest.no

Balder Betaling AS

Opprettet i 2017 for blant annet å utøve eierskap i betalingstjenesten Vipps sammen med 14 andre frittstående sparebanker. Sparebanken Vest er største eier i Balder Betaling med en eierandel på 36 %.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring 915 05555

Åpent man-søn 07-23

Ring oss

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor