Farge

Virksomhetsstyring

God virksomhetsstyring i Sparebanken Vest omfatter de mål og overordnede prinsipper som banken styres og kontrolleres etter for å sikre kunder, egenkapitalbeviseiere og andre gruppers interesser i banken.

Troverdighet og tillit skapes gjennom god virksomhetsstyring

Sparebanken Vest søker denne tillit og troverdighet gjennom sunn forretningskultur og høy etisk standard hos ansatte og tillitsmenn. En klar rolle- og ansvarsdeling mellom generalforsamlingen, styret og daglig leder legger grunn for kvalitetssikring av beslutninger. Banken har utarbeidet etiske regler for tjeneste- og tillitsmenn.

Kontroll- og styringsstruktur

Sparebanken Vest er organisert i samsvar med gjeldende lovgivning. 

Generalforsamlingen som øverste organ består av representanter fra egenkapitalbeviseiere, kunder/innskytere, offentlig oppnevnte representanter og bankens ansatte. Generalforsamlingen skal se til at banken virker etter sitt formål i samsvar med lov og vedtekter.

Ring oss - 915 05555

Åpent man-søn 07-23.

Våre kontorer

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send e-post