Farge

Om Egenkapitalbevis

Egenkapitalbeviset er et kapitalinstrument utviklet av sparebanknæringen. Sparebanken Vests egenkapitalbevis har ticker SVEG.

De første egenkapitalbevisene ble introdusert i 1988, og i dag er det 26 sparebanker som har utstedt egenkapitalbevis. Av disse er 22 sparebanker børsnoterte, Sparebanken Vest er en av disse.

Sparebankenes egenkapitalbevis har klare likhetstrekk med aksjer. Blant annet behandles de to instrumenter skattemessig likt. Forskjellen knytter seg først og fremst til eierrett til selskapsformuen og innflytelse i bankens organer.

Les mer om egenkapitalbevis på Sparebankforeningens nettside

Ring oss - 915 05555

Åpent man-søn 07-23.

Våre kontorer

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send e-post