Farge

Om Egenkapitalbevis

Egenkapitalbeviset er et kapitalinstrument utviklet av sparebanknæringen. Sparebanken Vests egenkapitalbevis har ticker SVEG.

De første egenkapitalbevisene ble introdusert i 1988, og per 1. januar 2019 hadde 57 sparebanker utstedt egenkapitalbevis. Av disse er 28 sparebanker børsnoterte, Sparebanken Vest er en av dem.

Sparebankenes egenkapitalbevis har klare likhetstrekk med aksjer. Blant annet behandles de to instrumenter skattemessig likt. Forskjellen knytter seg først og fremst til eierrett til selskapsformuen og innflytelse i bankens organer.

Les mer om egenkapitalbevis på Sparebankforeningens nettside

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor