alt

Om Egenkapitalbevis

Egenkapitalbeviset er et kapitalinstrument utviklet av sparebanknæringen. Børstickeren for egenkapitalbeviset til Sparebanken Vest er SVEG.

De første egenkapitalbevisene ble introdusert i 1988, og per 1. januar 2019 hadde 57 sparebanker utstedt egenkapitalbevis. Av disse er 28 sparebanker børsnoterte, Sparebanken Vest er en av dem.

Sparebankenes egenkapitalbevis har klare likhetstrekk med aksjer. Blant annet behandles de to instrumenter skattemessig likt. Forskjellen knytter seg først og fremst til eierrett til selskapsformuen og innflytelse i bankens organer.

Les mer om egenkapitalbevis på Sparebankforeningens nettside

Personlig rådgiver

Kontakt oss

ringellerchat

915 05555

Åpent mandag til søndag 07 - 23.

sendEpost

Skriv til oss

Vi svarer så snart vi kan, normalt innen 2 dager.

radgiver

Snakk med oss

Hos oss kan du være trygg på at du får rådene og hjelpen du trenger.