Hopp til hovedinnholdet
Bli kunde

Sammen gjør vi det bedre

Utbyttepolitikk i Sparebanken Vest

Sparebanken Vest har som mål å oppnå resultater som gir konkurransedyktig avkastning på bankens egenkapital.

Årsoverskudd etter skatt, fordeles mellom eierandelskapitalen og grunnfondskapitalen i forhold til deres relative andel av bankens egenkapital (eierbrøken). Egenkapitalbeviseiernes andel av overskuddet fordeles mellom utbytte og utjevningsfond.

Utbyttemidler vil i størst mulig grad fastsettes slik at hver eiergruppe disponerer en like stor relativ andel av overskuddet til utbyttemidler. Utbyttemidler vil bestå av kontantutbytte til EK-beviseierne og midler til allmennyttige formål. 

Hensyntatt bankens soliditet, strategi og utvikling er målet at om lag 50 prosent av årets overskudd benyttes til utbyttemidler. 

Ved fastsettelse av utbytte blir det tatt hensyn til potensiale for verdiskapende utvikling og vekst for bankens eiere, forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital. Bankens utbyttepolicy vil være grunnlaget for de vedtak som styret foreslår at generalforsamlingen vedtar.

 

Utbyttebeløp:

År Utbytte per EKB Dato for forslag Dato for vedtak Dato for utbetaling
2022  5,50 01.02.23 22.03.23 31.03.23
2021 4,50 02.02.22 23.03.22 06.04.22
2020 1,80 17.02.21 01.10.21 12.10.21
2020  2,20  17.02.21 24.03.21 07.04.21
2019 2,42 19.02.20 24.03.20 22.04.20
2018  2,30 20.02.19 21.03.19   11.04.19
2017* 3,75 01.02.18 16.03.18 02.05.18
2016 4,50 01.02.17 23.03.17 31.03.17
2015 1,10 24.02.16 16.03.16 04.04.16
2014 4,00 26.02.15 18.03.15 19.03.15
2013 3,00 18.02.14 19.03.14 31.03.14
2012 2,50 20.02.13 20.03.13 05.04.13
2011 2,00 22.02.12 26.03.12 07.05.12
2010 3,50 21.02.11 16.03.11 25.03.11
2009 4,00 04.02.10 18.03.10 29.03.09
2008 3,75 28.01.09 12.03.09 27.03.09
2007 19,00 24.01.08 16.03.08 06.05.08
2006 18,25 25.01.07 16.03.07 30.03.07
2005 17,10 26.01.06 09.03.06 31.03.06
2004 12,60 27.01.05 10.03.05 31.03.05
2003 12,60 30.01.04 11.03.04 26.03.04
* Inkl. utstedelse av utbyttebevis.

Personlig rådgiver

Kontakt oss

ringellerchat

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man - søn 07-23

radgiver

Snakk med oss

Hos oss kan du være trygg på at du får rådene og hjelpen du trenger.

FinnDittlokolkontor

Finn ditt lokalkontor

Vi er størst på Vestlandet. Se hvor du finner ditt nærmeste kontor.