Hopp til hovedinnholdet
Alt vi gjør, gjør vi for å bidra til at livet på Vestlandet skal bli enda litt bedre.

Sammen gjør vi det bedre

Generalforsamlingen

Sparebanken Vest er organisert i samsvar med finansforetaksloven. Øverste organ er generalforsamlingen (tidligere representantskapet).

Generalforsamlingen i Sparebanken Vest har 48 medlemmer og 24 varamedlemmer, sammensatt av representanter valgt av kunden, det offentlige (Bergen kommune og fylkestingene i Vestland og Rogaland), egenkapitalbeviseiere og ansatte. 

 

Oppgavene til Generalforsamlingen er blant annet å fastsette bankens vedtekter, vedta bankens regnskap, disponere overskudd, velge styre og valgkomiteer.

 

Oversikt over medlemmer og varamedlemmer.

Investor relations

Kontakt oss

Frank Johannesen, konserndirektør og kontaktperson Investor Relations

Frank Johannesen Konserndirektør - CFO

Tlf: 952 65 971

Send e-post
Brede Borgen Kristiansen, direktør økonomi og IR

Brede Borgen Kristiansen Direktør Økonomi og IR

Tlf: 479 06 402

Send e-post
John Hopp, leder for Treasury og Sparebanken Vest boligkreditt

John Hopp - CEO Sparebanken Vest Boligkreditt

Tlf: 450 81 776

Send e-post