Farge

Generalforsamlingen

Sparebanken Vest er organisert i samsvar med sparebankloven og lov om finansinstitusjoner og finansieringsvirksomhet. Øverste organ er generalforsamlingen.

Generalforsamlingen i Sparebanken Vest har 48 medlemmer og 24 varamedlemmer, sammensatt av representanter valgt av kunden, det offentlige (Bergen kommune og fylkestingene i Vestland og og Rogaland), egenkapitalbeviseiere og ansatte. Kundene velger 16 medlemmer og 8 varamedlemmer fordelt på valgdistrikt.
Oppgavene til Generalforsamlingen er blant annet å fastsette bankens vedtekter, vedta bankens regnskap, disponere overskudd, velge styre og valgkomiteer.

Valg av kundenes, ansattes og egenkapitalbeviseiernes representanter gjennomføres hvert annet år. Neste valg er våren 2022. De offentliges representanter velges hvert fjerde år. Neste valg er våren 2023. 


KUNDEVALGTE
Medlemmer Varamedlemmer

Kristine Heggøy Johannessen
(valgdistrikt Bergen)

Christer Økland
(valgdistrikt Bergen)

Birthe Drageset
(valgdistrik Bergen)

Rune Stavenes 
(valgdistrikt Bergen)

Camilla Meland Madsen
(valgdistrikt Bergen)

Kari-Anne Landro
(valgdistrikt Vest inkl. Askøy)

Rikard Toft Ledang
(valgdistrikt Vest)

Gunnar Silden 
(valgdistrikt Sogn og Fjordane)

Ove Ellingsen 
(valgdistrikt Sogn og Fjordane)

Jan Thore Vasdal
(valgdistrikt Nordhordland)

Ragnhild Langøy 
(valgdistrikt Nordhordland)

Hallvard Bjørgum 
(valgdistrikt Hardanger/Midthordland/Voss)

Thor-Arvid Hagen Pedersen
(valgdistrikt Hardanger/Midthordland/Voss)

Irene Kvalvik
(valgdistrikt Sunnhordland/Haugalandet)

Nils Dale Elde
(valgdistrikt Sunnhordland/Haugalandet)

Bjarte Skrettingland 
(valgdistrikt Rogaland)              

Morten Meyer
(valgdistrikt Bergen)

Barbara Salopek
(valgdistrikt Bergen)

Frode Høyland
(valgdistrikt Vest inkl. Askøy) 

Martin Igland Malkenes
(valgdistrikt Sogn og Fjordane)

Laila Borge
(valgdistrikt Nordhordland)

Øystein Hide
(valgdistrikt Hardanger/Midthordland/Voss)  

Raymond Kristiansen
(valgdistrikt Sunnhordland/Haugalandet)

Sigve Inge Håland 
(valgdistrikt Rogaland)
 

 

 


OFFENTLIG VALGTE
Medlemmer Varamedlemmer

Henning Warloe 
(Bergen kommune)

May-Britt Nordås 
(Bergen kommune)

Benthe Bondhus 
(Vestland fylkeskommune)

Sigbjørn Framnes  
(Vestland fylkeskommune) 

Pål Kårbø 
(Vestland fylkeskommune)

Anita Nybø 
(Vestland fylkeskommune)

Henrik Oppen
(Vestland fylkeskommune)

Anja B. Endresen
(Rogaland fylkeskommune)

Petter Eltvik 
(Bergen kommune)

Anne-Beth Njærheim
(Vestland fylkeskommune) 

Svein Ottar Sandal 
(Vestland fylkeskommune)

Torkel Myklebust
(Rogaland fylkeskommune)

 

ANSATTE
Medlemmer Varamedlemmer

Lene Holmedal
Arvid Eriksen
Maren Karlstad Løvaas
Kirsten Gulbrandsen
Jostein Lid
Bjarte Marøy
Trond Marius Helgesen
Karen Margrete Riisnes 
Inge Vardøy
Solfrid Hagen
Unni Grete Brakedal Våge
Sveinung Hetland

Mathias Hunskår Furevik
Morten Oehme
Lene Brobakken Kristiansen 
Erik Erdal
Kjell Gunnar Lilleøren
Heidi Brosten Vaaland

EGENKAPITALBEVISEIERE
Medlemmer Varamedlemmer

Trond Mohn
Anne Maria Langeland
Widar Slemdal Andersen 
Borghild Storaas Ones
Eivind Lunde
Sivert Sørnes
Jan Øvrebø
Bjørn Eknes
Inga Lise Moldestad
Jon Olav Heggseth
Lars Martin Lunde
Åsmund Skår

Ida Bjerke Olsen
Per Berge 
Siri Schwings Birkeland
Marianne Eidesvik
Magne Roar Sangolt
Kjersti Fløgstad 

 

 

STYRET
Medlemmer Varamedlemmer

Arild Bødal - leder
Magne Morken – nestleder
Agnethe Brekke 
Gunnar Skeie
Christine Sagen Helgø
Birthe Kåfjord Lange
Marianne Dorthea Jacobsen 
Kristin Axelsen
Anne Marit Hope
Henrik Gundersen

Pål Kårbø
Stig Standal Taule

 

VALGKOMITEEN
Medlemmer Varamedlemmer

Camilla Meland Madsen – leder
Lene Holmedal– nestleder
Sigbjørn Framnes
Bjarte Skrettingland
Borghild Storaas Ones 
Kari Anne Landro
Øyvind Langedal

 

 

VALGKOMITEEN EGENKAPITALBEVISEIERE
Medlemmer Varamedlemmer

Lars Martin Lunde - leder
Bjørn Eknes - nestleder
Jon Olav Heggseth 

Inga Lise Moldestad

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor