Hopp til hovedinnholdet

taksonomihub

Er din bedrift klar for fremtiden?

Vi har laget en taksonomihub som hjelper deg å definere hvilke aktiviteter som er bærekraftige og i tråd med EUs taksonomi - og hvilke som ikke er det. Slik kan du lettere sette bærekraft øverst på agendaen!
Test dine aktiviteter her:

pensjon og forsikring

Anskaffelse av bygg

Byggelån

Rehabilitering av bygg

Hva er en bærekraftig aktivitet?

For at en aktivitet skal kvalifiseres som bærekraftig, må aktiviteten gå gjennom en tretrinnstest:

1. Være et vesentlig bidra til minst ett av seks klimamål: redusere og forebygge klimagassutslipp, klimatilpassing, sirkulærøkonomi, beskytte vann- og marine ressurser, forebygge forurensing og beskyttelse av økosystemer. 


2. Ikke gjøre vesentlig skade på de andre fem miljømålene


3. Opprettholde et minimum av sosiale forhold


Dette gjør at vi er med på å nå verdens målsetning om å begrense global oppvarming, og taksonomien er et verktøy for å veilede til denne grønne omstillingen.

Hvordan fungerer det?

For å tilgjengeliggjøre Taksonomien for bedrifter på Vestlandet, har Agenda Vestlandet igangsatt et pilotprosjekt. Der har vi sett på utvalgte aktiviteter innen tre viktige sektorer for Vestlandet og vurdert fem aktiviteter under Taksonomien som vesentlig bidrar til klimagassreduksjon:

1. Bygg og eiendom (nybygg, rehabilitering og anskaffelse av bygg)
2. Vannkraft (bygging av vannkraftverk)
3. Shipping (sjø- og kystgodstransport)

Hvis du jobber du i et selskap innenfor disse sektorene og ønsker å finne ut om din aktivitet klassifiserer som bærekraftig, kan du klikke på lenkene over.

Formålet med piloten er å gjøre Taksonomien tilgjengelig for norsk næringsliv, og særlig for de mange små og mellomstore bedriftene som er viktige for Norge, Vestlandet og den grønne omstillingen.

Agenda Vestlandet har engasjert konsulentselskapet EY for å vurdere Taksonomikravene mot norsk regelverk, og sammen med små og mellomstore bedrifter har EY også testet kvalifiseringskravene.

Kravene er oversatt og forenklet i den grad det er mulig, og utfra tilgjengelig informasjon på dette tidspunktet. Resultatene gir en indikasjon på mulighetene for å kvalifisere og å være i tråd med taksonomien. 

bli kjent med taksonomien

Hva er EU-taksonomien? 

Taksonomien er et rammeverk for bedrifter for å definere hvilke aktiviteter som er bærekraftige og hvilke som ikke er det.

Pengemarkedsfond

1. Et initiativ for grønn omstilling

Den grønne omstillingen skyter fart, og for å kutte klimautslipp må vi etablere ny teknologi og skape nye jobber. For å få fart på omstillingen, har EU laget en ambisiøs og offensiv plan som skal kanalisere investeringene i grønn retning. Kravene er flere og mer omfattende enn noensinne!

banksparing

2. Handlingsplan for fremtiden

EUs grønne giv er et omfattende politisk prosjekt som har skapt stor entusiasme i Brussel. Prosjektet skal lede EU til å nå sine ambisiøse klimamål i 2050. Taksonomien er EUs handlingsplan for bærekraftig finans. Den er ett av flere tiltak som skal finansiere og mobilisere mer kapital i grønn retning i Europa.

Investorbeskyttelse

3. En definisjon på bærekraft

Taksonomien er rammeverket som definerer hva som er bærekraftig for selskaper, investorer, finansaktører og beslutningstagere.
Bærekraftdefinisjonen blir lovfestes i EU og er også på vei inn i norske lover. 

bærekraft hav

4. En rekke miljøtiltak

Taksonomien har definert 88 aktiviteter som vesentlig bidrar til klimagassreduksjon. Den dekker relevante aktiviteter innen en rekke ulike sektorer. Agenda Vestlandet har startet med å ta et dypdykk inn i noen av disse aktivitetene innenfor viktige sektorer for Vestlandet, bygg og eiendom, vannkraft og shipping. 

obligasjonsfond

5. En klassifisering av bærekraftige aktiviteter

For å klassifiseres som en bærekraftig økonomisk aktivitet må aktiviteten bidra til minst ett av de seks miljømålene og ikke være til vesentlig skade for noen av de andre miljømålene. I tillegg må bedriften opprettholde et minimum av sosiale forhold. 

leasing

6. Et konkurransefortrinn i møtet med fremtidens investorer

Taksonomien handler om konkurransekraft: Kvalifiserer du til  taksonomien, viser du dine investorer at din aktivitet er fremtidsrettet. Det grønne omdømmet vil kanskje også gjøre at kunder velger din løsning fremfor dine konkurrenters.

Vestlandet har vore landets viktigaste vekstmotor gjennom generasjonar. No tvingar klimakrisa fram nye tankesett, nye løysingar og ny teknologi.

Siren Sundland

Siren Sundland

Konserndirektør i Sparebanken Vest og styreleder i Agenda Vestlandet.

Relevante lenker

Vi har samlet et knippe relevante lenker slik at du enklere finner vei gjennom taksonomi-jungelen.


Alt om EUs taksonomi: Ønsker du å finne ut mer om EUs taksonomi? Her finner du det meste av publiserte dokumenter. 


Taksonomi-kompass: Her kan du sjekke hvilke andre aktiviteter som er omfattet av taksonomien, hvilke(t) miljømål aktivitetene bidrar til og hvilke kriterier aktivitetene må oppfylle. 


Technical annex: Her finner du oversikten over alle tekniske kriterier for alle bransjer. 

Frode Nergaard Fjellstad

Har du spørsmål om Agenda Vestlandet?

Vi hjelper deg frå ide til handling. Ta kontakt med dagleg leiar Frode Nergaard Fjeldstad på epost eller telefon.

Agenda vestlandet

Våre initiativ

vestlandsmeldingen ikon

Vestlandsmeldinga

Trendar, utfordringar og tiltak som Vestlandet skal komma i møte

Prognose for fremtida
Vestlandsindeksen ikon

Vestlandsindeksen

Ein kvartalsvis temperaturmålar av næringslivet på Vestlandet

Dei nyaste trendene
Vestlandskonferansen ikon

Vestlandskonferansen

Vestlandets viktigaste møteplass for næringsliv, politikk og akademia

Finn ut meir