Hopp til hovedinnholdet

Små og mellomstore bedrifter i det grønne skiftet

99% av norske bedrifter defineres som små og mellomstore, og disse bedriftene står i fare for å miste finansiering- og markedsmuligheter i det grønne skiftet.

Flere og strengere krav

Med EU som en viktig handelspartner, vil det bli stilt krav til bærekraft både gjennom norsk lov og EU, og kravene til bærekraftrapportering vil øke. Søknader om innovasjonsmidler vil også inneholde bærekraft.

Banker og investorer skal fremover rapportere sin andel av bærekraftig omsetning, og kunder som viser evne og vilje til å bidra til en grønn omstilling vil øke sin konkurransekraft.


Landets viktigste vekstmotor

– Vestlandet har vore landets viktigaste vekstmotor gjennom generasjonar. No tvingar klimakrisa fram nye tankesett, nye løysingar og ny teknologi, sier Siren Sundland, Konserndirektør Sparebanken Vest og Styreleder Agenda Vestlandet.

Vestlandet har vore landets viktigaste vekstmotor gjennom generasjonar. No tvingar klimakrisa fram nye tankesett, nye løysingar og ny teknologi. 

-

Siren Sundland, konserndirektør Sparebanken Vest


For at ikke små og mellomstore bedrifter skal miste sin konkurransekraft, er det viktig at de er med på det grønne skiftet og forholder seg til kravene som stilles. 

Det kan virke overveldende ved første øyekast. Men ved å gå gjennom tretrinnstesten for dine aktiviteter og forstå hvordan ditt selskap er posisjonert, er du godt i gang med å tilpasse deg til fremtidens krav.

Hva er en bærekraftig aktivitet?

For at en aktivitet skal kvalifiseres som bærekraftig, må aktiviteten gå gjennom en tretrinnstest:

1. Bidra vesentlig til minst ett av seks klimamål: redusere og forebygge klimagassutslipp, klimatilpassing, sirkulærøkonomi, beskytte vann- og marine ressurser, forebygge forurensing og beskyttelse av økosystemer. 

2. Ikke gjøre vesentlig skade på de andre fem miljømålene.

3. Opprettholde et minimum av sosiale forhold:

Dette gjør at vi er med på å nå verdens målsetning om å begrense global oppvarming, og taksonomien er et verktøy for å veilede til denne grønne omstillingen.

Frode Nergaard Fjellstad

Har du spørsmål om Agenda Vestlandet?

Vi hjelper deg frå ide til handling. Ta kontakt med dagleg leiar Frode Nergaard Fjeldstad på epost eller telefon.

Agenda vestlandet

Våre initiativ

vestlandsmeldingen ikon

Vestlandsmeldinga

Trendar, utfordringar og tiltak som Vestlandet skal komma i møte

Prognose for fremtida
Vestlandsindeksen ikon

Vestlandsindeksen

Ein kvartalsvis temperaturmålar av næringslivet på Vestlandet

Dei nyaste trendene
Vestlandskonferansen ikon

Vestlandskonferansen

Vestlandets viktigaste møteplass for næringsliv, politikk og akademia

Finn ut meir