Farge
Jonsvoll - Sparebanken Vests hovedkvarter

Å jobbe i Sparebanken Vest

Sparebanken Vest som arbeidsgiver vil gjøre det vi kan for at du skal lykkes i jobben din. Som ansatt er du den viktigste ressursen for at vi skal kunne gi gode tjenester til kundene våre.Sparebanken Vest sin visjon er «Alt vi gjør, gjør vi for å bidra til at livet på Vestlandet skal bli enda litt bedre».

Visjonen

Visjonen uttrykker et ambisjonsnivå for hvordan vi ønsker å bli oppfattet. Samtidig skal visjonen gi retning for de som jobber i Sparebanken Vest. Som ansatt i Sparebanken Vest får nettopp du være med å bidra til verdiskapning her på Vestlandet. Sparebanken Vest vil bidra til at Vestlandet utvikler seg som region og fremstår som et attraktivt og godt sted å bo. Derfor investerer vi i menneskene som bor her, bedriftene som driver virksomhet her og idéene og prosjektene som gir verdi til regionen og Vestlendingen. Dette er selve historien vår og grunnprinsippet i det å være en sparebank: Å dele av overskudd for å bidra til utvikling.

For å nå bankens mål er det en forutsetning at kulturen skal være preget av kundeorientering, mulighetsorientering, nytenking og gjennomføringsevne.

Digitalt fokus

Vi er en innovativ bedrift der utnyttelse av digitale muligheter og teknologisk utvikling er i fokus. Robotteknologi avlaster våre medarbeidere fra manuelle oppgaver, og frigjør tid til å arbeide med det som er det viktigste, nemlig kundene våre. Vi søker kontinuerlig forbedringer, og er opptatt av at våre medarbeidere skal få ytre meningene sine og bli hørt. Noe som lar seg gjennomføre i Sparebanken Vest, da vi har hovedkontor i Bergen med korte beslutningsveier og alle funksjoner lokalisert i samme bygg, Jonsvoll.

Lagspill

Arbeidsdagen styrer medarbeiderne i stor grad selv, og gode utviklingstiltak eller ideer blir satt pris på. Vi er opptatt av at alle våre ansatte arbeider mot det samme målet, og er gode lagspillere. Sammen arbeider vi med å løfte Sparebanken Vest fra bra til best!

Kompetanseutvikling

Når du blir ansatt i Sparebanken Vest har du med deg mye kompetanse, og som arbeidsgiver er vi opptatt av at du skal videreutvikle deg her hos oss og lære enda mer. Derfor er visjonen til Organisasjon og utvikling (HR):

Alt det vi gjør, gjør vi for å bidra til at du som ansatt i SPV blir enda litt bedre hver eneste dag.

Som medarbeider må du være nysgjerrig og ta ansvar for egen læring, og ledere må støtte og gi deg muligheter. Ledelse og oppfølging er viktig for å få våre medarbeidere til å vokse, og bli sin beste utgave av seg selv.

I Sparebanken Vest er vi opptatt av å gi våre egne, dyktige ansatte, nye muligheter og utfordringer. Og vi prøver derfor å ansette nye medarbeidere fra våre egne rekker når det er mulig, og vi har opplevd stor suksess med dette over mange år. Som ansatt i Sparebanken Vest vil du derfor kunne utvikle deg videre, innen ulike fagfelt. Motivasjon og vilje som bidrar til resultater for banken legges merke til!