Hopp til hovedinnholdet
Siren Sundland

Vinterens viktigste læringsarena

Bli med på Women in Tech leiartreningsprogram

Den som pregar teknologien, pregar framtida. Er du kvinne og jobbar med teknologi på Vestlandet? Då kan du få skreddarsydd og inspirerande leiartrening i regi av Sparebanken Vest.

OBS! Vi har nådd maks antall søkere, og søknadsportalen er nå stengt. Følg med til neste år for nye muligheter. 


Leiartrening for kvinner i teknologi

Målet for kurset er at du som deltakar skal få fleire verktøy for å styrke dine ferdigheiter når det gjeld strategisk historieforteljing og gjennomslagskraft. Samlingene vil gje deg fagleg påfyll, praktisk trening og eit nettverk av andre, kunnskapsrike teknologar.  


Kurset er for kvinner mellom 30-45 år på Vestlandet som jobbar innan teknologi som er, eller har ambisjoner om å vere leiar.


Dette får du som deltakar:

  • Individuell coaching av Sarah Cartwright 
  • Utvida perspektiv på rolla som leiar på teknologifeltet 
  • Trening på å styrke sin posisjon og si gjennomslagskraft som leiar 
  • Rom for å reflektere rundt eigen motivasjon og eigne styrkar 
  • Eit større nettverk av andre, kunnskapsrike kvinner som satsar i teknologibransjen 

På Women in Tech får deltakarne relevant kunnskap, ferdigheiter og eit nettverk som vil gjere deira gjennomslagskraft enno sterkare.

-

Siren Sundland, initiativtaker og styreleiar i Agenda Vestlandet

Kurshaldar Sarah Cartwright

Executive Coach Sarah Cartwright er busett i London, og er ein av dei fremste spesialistane på kultur, kommunikasjon og prestasjon innan teknologifeltet. Sarah leier det 6 månader lange kurset, og deltakarane vil få individuell coaching og rettleiing frå henne undervegs.

Sarah har oppdrag for større selskap over heile verda. Kundelista hennar inkluderer BBC, Louis Vuitton, Nissan, Goldman Sachs, Barclays og Microsoft. Cartwright er ein av grunnleggarane av Verve Women, ein organisasjon som set søkjelys på kvinnelege leiarar innan teknologi.

Sarah Cartwright holder en presentasjon

Kurshaldar Sarah Cartwright er ein av dei fremste på sitt felt. 

Women in tech

Kvifor treng vi Women in Tech?

I 2022 gikk første Women in Tech av stabelen. Les om bakgrunnen for kurset, og kva deltakerne syns. 

Praktisk informasjon

Programmet har oppstart i løpet av november, og blir avslutta i juni 2024. Det vert to grupper, med 12 kvinner per gruppe. I søknaden kan du velje kva datoar som passar best for deg.

Oppstart for gruppe 1: 13-14 november  
Inkludert middag etter kursdag 1. 

Oppstart for gruppe 2: 21-22 november
Inkludert middag etter kursdag 1.

Anna:

  • Tre fysiske samlingar på Jonsvollskvartalet i Bergen
  • Fire digitale samlingar
  • Kurset er gratis
  • Programmet og coaching vil gå føre seg på engelsk. Du må derfor beherske engelsk for å få utbytte av programmet.

Søknadsfrist: 30.09. 2023

På grunn av kapasitet stenger vi søknadsportalen ved 200 søkjarar– så ver rask! 

nicole-boge-500x500

Har du spørsmål om Women in Tech?

Ta kontakt med prosjektleiar Nicole Boge på e-post eller telefon.

Agenda vestlandet

Våre initiativ

vestlandsmeldingen ikon

Vestlandsmeldinga

Trendar, utfordringar og tiltak som Vestlandet skal komma i møte

Prognose for fremtida
Vestlandsindeksen ikon

Vestlandsindeksen

Ein kvartalsvis temperaturmålar av næringslivet på Vestlandet

Dei nyaste trendene
Vestlandskonferansen ikon

Vestlandskonferansen

Vestlandets viktigaste møteplass for næringsliv, politikk og akademia

Finn ut meir