Hopp til hovedinnholdet
obligasjonsfond

invester i aksje- og rentemarkedet

Obligasjonsfond

  • Forventet høyere avkastning på lang sikt i forhold til pengemarkedsfond
  • Bedre risikospredning i forhold til å investere i enkelte obligasjoner
  • Daglig likviditet

Obligasjonsfond passer for bedrifter med behov for relativt kortsiktig plassering av overskuddslikviditet. Enkelte obligasjonsfond kan kun plasseres i norske lånepapirer, mens andre kun kan plasseres i utenlandske. Det finnes også obligasjonsfond som kan kombinere norske og utenlandske lånepapirer.

Vi tilbyr flere gode obligasjonsfond, hvor den viktigste forskjellen er fondets løpetid.


Risiko

Plassering i obligasjonsfond har høyere risiko enn pengemarkedsfond, men lavere enn kombinasjonsfond og betydelig lavere enn aksjefond. Siden obligasjonsfond er svært følsomme for renteendringer, vil obligasjonsfond med lang løpetid på sine lånepapirer falle mer ved en renteoppgang enn fond med kortere løpetid på fondets obligasjoner vil gjøre. På den annen side vil en rentenedgang føre til mulighet for større gevinst.

Historisk avkastning er ikke en garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastning kan bli negativ som følge av kurstap.

 

Investeringshorisont

Siden plassering i obligasjonsfond kan svinge i verdi, men ikke like mye som kombinasjonsfond og rene aksjefond så anbefales en investeringshorisont på minst 3 år.


Skatt

I pengemarkeds- og obligasjonsfond skattes det av opptjente renter hvert år, på samme måte som bankinnskudd. I tillegg kommer kursgevinster til beskatning og kurstap til fradrag ved innløsning. Både renteinntekter og kursgevinster beskattes som kapitalinntekt.


Oversikt

I nettbanken får du full oversikt over bedriftens beholdning. Har bedriften investeringene på VPS-konto gir VPS-investortjenester oversikt over samtlige verdipapirer. Logg på denne tjenesten.


Rådgiving

Vi hjelper din bedrift med å sette opp en investeringsplan i forhold til bedriftens ønske om avkastningsmål, risikoeksponering og investeringshorisont.


Ring oss på 915 05555 for å avtale et møte med en av våre dyktige og erfarne plasseringsrådgivere.

John Magne Lundekvam, senior Bedriftsrådgiver i Sparebanken Vest

Snakk med en lokal rådgiver

Avtal møte med en rådgiver som kjenner næringslivet på Vestlandet. Sammen finner vi de beste løsningene for din bedrift.

Vi støtter næringslivet på Vestlandet

Kontakt oss

ringellerchat

Kundeservice bedrift

Telefonnummer 915 05555. Åpent mandag til fredag 08.00-15.30.

Ring oss
Rådgiver

Personlig rådgiving

Avtal et møte med en av våre dyktige bedriftsrådgivere.

Finn en rådgiver
FinnDittlokolkontor

Finn ditt lokalkontor

Vi er størst på Vestlandet. Se hvor du finner ditt nærmeste kontor.

Finn ditt lokalkontor