Hopp til hovedinnholdet
kombinasjonsond

Invester i aksje- og rentemarkedet

Kombinasjonsfond

  • Forventet høyere avkastning enn bankplassering over tid
  • Tilgang til god risikospredning av aktivaklasser
  • Daglig likviditet

Kombinasjonsfond investerer både i aksje- og rentemarkedet. Fordelingen mellom aksjer og rentepapirer varierer i de ulike fondene, og kan også variere over tid i samme kombinasjonsfond.


 Verdisvingningene er avhengig av forholdet mellom aksjer og renter. Avkastningen i kombinasjonsfond vil normalt ligge mellom aksje- og pengemarkedsfond over tid.


Hvem passer kombinasjonsfond for?

Kombinasjonsfond passer for bedrifter med behov for mellomlang plassering av overskuddslikviditet. Det skilles mellom norske og internasjonale kombinasjonsfond. Forskjellen mellom disse er andelen fordelt mellom renter og aksjer, og fordeling på norske og utenlandske verdipapirer.


Fordeler med kombinasjonsfond

Et kombinasjonsfond sikrer at bedriftens midler til enhver tid er allokert innenfor et gitt intervall mellom aksjer og renter gjennom hele investeringsperioden. Bedriften velger risiko, og forvalter følger opp fordeling mellom renter og aksjer.


Risiko

Plassering i kombinasjonsfond er forbundet med risiko. Med risiko menes svingninger i fondets andelsverdi. Generelt er risikoen i et kombinasjonsfond mellom et aksjefond og rente- og obligasjonsfond.

En beslutning om å plassere må treffes på bakgrunn av aktuelle prospekt og vedtekter. Historisk avkastning er ikke en garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning er bl.a. avhengig av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastning kan bli negativ som følge av kurstap.


Investeringshorisont

Siden plasseringen kan svinge i verdi, men ikke like mye som rene aksjefond så anbefales en investeringshorisont på minst 3 år for fond som har mer enn 50 % aksjer.


Skatt

Skatteregler avhenger av organisasjonsform.


Full oversikt i nettbanken

I nettbanken får du full oversikt over bedriftens beholdning. Har bedriften investeringene på VPS-konto gir VPS-investortjenester oversikt over samtlige verdipapirer. Logg på denne tjenesten. 


Rådgivning

Vi hjelper din bedrift med å sette opp en investeringsplan i forhold til bedriftens ønske om avkastningsmål, risikoeksponering og investeringshorisont.


Ring oss på 915 05555 for å avtale et møte med en av våre dyktige og erfarne plasseringsrådgivere.

John Magne Lundekvam, senior Bedriftsrådgiver i Sparebanken Vest

Snakk med en lokal rådgiver

Avtal møte med en rådgiver som kjenner næringslivet på Vestlandet. Sammen finner vi de beste løsningene for din bedrift.

Vi støtter næringslivet på Vestlandet

Kontakt oss

ringellerchat

Kundeservice bedrift

Telefonnummer 915 05555. Åpent mandag til fredag 08.00-15.30.

Ring oss
Rådgiver

Personlig rådgiving

Avtal et møte med en av våre dyktige bedriftsrådgivere.

Finn en rådgiver
FinnDittlokolkontor

Finn ditt lokalkontor

Vi er størst på Vestlandet. Se hvor du finner ditt nærmeste kontor.

Finn ditt lokalkontor