aksjefond

Aksjefond

  • Forventet høyere avkastning enn bankplassering over tid
  • Bedre risikospredning i forhold til å investere i enkeltaksjer 
  • Dyktige forvaltere med bred kompetanse 
Et aksjefond er et verdipapirfond som i henhold til sitt investeringsmandat normalt skal investere minst 80 prosent av fondets forvaltningskapital i minst 16 ulike aksjeselskaper. 

Det er alltid forbundet en viss risiko ved å spare i aksjefond, men denne type sparing kan gi større avkastning over tid. Vi samarbeider med anerkjente forvaltningsmiljøer og kan tilby deg et bredt og godt fondsutvalg.

Noen av fordelene ved sparing i aksjefond: 

  • Forventet høyere avkastning enn bankplassering over tid. 
  • Bedre risikospredning i forhold til å investere i enkeltaksjer. 
  • Dyktige forvaltere med bred kompetanse. 
  • Daglig likviditet.
  • Aksjefond gir bedriften deltakelse i verdiskapningen som skjer i verden.

Skreddersydd for bedriftens behov

Vi tilbyr et bredt spekter av verdipapirfond med ulik risikoprofil og investeringsfilosofi. Dette gjør det mulig å sette sammen unike porteføljer skreddersydd for din bedrifts behov. 

Vi samarbeider med anerkjente forvaltningsmiljøer og kan tilby deg et bredt og godt fondsutvalg. 

Risiko

Pengeplassering i  aksjefond er forbundet med risiko. Med risiko menes svingninger i fondets andelsverdi og disse vil være større enn for kombinasjonsfond. En beslutning om å investere må treffes på bakgrunn av aktuelle prospekt og vedtekter.

Historisk avkastning er ikke en garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastning kan bli negativ som følge av kurstap.

Investeringshorisont

Siden aksjemarkedene kan svinge fra måned til måned og kursfall eller oppturer kan strekke seg over flere år, anbefaler vi en investeringshorisont på minst 5 år.

Skatt

Skatteregler avhenger av organisasjonsform.

Oversikt

I nettbanken får du full oversikt over bedriftens beholdning. Har bedriften investeringene på VPS-konto gir VPS-investortjenester oversikt over samtlige verdipapirer. Logg på denne tjenesten.

Rådgiving

Vi hjelper din bedrift med å sette opp en investeringsplan i forhold til bedriftens ønske om avkastningsmål, risikoeksponering og investeringshorisont. Ring oss på 915 05555 for å avtale et møte med  en av våre dyktige og erfarne plasseringsrådgivere.

Snakk med en lokal rådgiver

Avtal møte med en rådgiver som kjenner næringslivet på Vestlandet. Sammen finner vi de beste løsningene for din bedrift.

Vi støtter næringslivet på Vestlandet

Kontakt oss

ringellerchat

Kundeservice bedrift

Telefonnummer 915 05555. Åpent mandag til fredag 08.00-16.00.

Rådgiver

Personlig rådgiving

Avtal et møte med en av våre dyktige bedriftsrådgivere.

FinnDittlokolkontor

Finn ditt lokalkontor

Vi er størst på Vestlandet. Se hvor du finner ditt nærmeste kontor.