Hopp til hovedinnholdet
Pengemarkedsfond

for kortsiktig plassering av overskudd

Pengemarkedsfond

  • Mulighet for litt høyere rente enn tradisjonelle bankinnskudd
  • Bedre risikospredning i forhold til å investere i enkelte obligasjoner
  • Daglig likviditet

Hvem passer pengemarkedsfond for?

Pengemarkedsfond investerer i kortsiktige rentebærende verdipapirer med forfall inntil ett år. Pengemarkedsfond passer for bedrifter med behov for kortsiktig plassering av overskuddslikviditet. Avkastning i pengemarkedsfond er på nivå med de beste rentene på bankinnskudd.


Investeringshorisont

Selv om en plassering i pengemarkedsfond har lav risiko, kan andelsverdiene svinge noe på kort sikt. Vi anbefaler en investeringshorisont på 1 år.


Skatt

I pengemarkeds- og obligasjonsfond skattes det av opptjente renter hvert år, på samme måte som for bankinnskudd. I tillegg er det skatt på kursgevinster og fradrag for kurstap ved innløsning. Både renteinntekter og kursgevinster beskattes som kapitalinntekt.


Oversikt

I nettbanken får du full oversikt over bedriftens beholdning. Har bedriften investeringene på VPS-konto gir VPS-investortjenester oversikt over samtlige verdipapirer. Logg på denne tjenesten.


Rådgivning

Vi hjelper bedriften din med å sette opp en investeringsplan i tråd med bedriftens ønske om avkastningsmål, risikoeksponering og investeringshorisont. Ring oss på 915 05555 for å avtale et møte med en av våre dyktige og erfarne plasseringsrådgivere.


Risiko

Plassering i pengemarkedsfond har høyere risiko enn bankplassering, men lavere enn obligasjonsfond, kombinasjonsfond og aksjefond. Historisk avkastning er ikke en garanti for fremtidig avkastning.

Fremtidig avkastning er blant annet avhengig av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, og kostnader ved forvaltning. Avkastning kan bli negativ som følge av kurstap. 

John Magne Lundekvam, senior Bedriftsrådgiver i Sparebanken Vest

Snakk med en lokal rådgiver

Avtal møte med en rådgiver som kjenner næringslivet på Vestlandet. Sammen finner vi de beste løsningene for din bedrift.

Vi støtter næringslivet på Vestlandet

Kontakt oss

ringellerchat

Kundeservice bedrift

Telefonnummer 915 05555. Åpent mandag til fredag 08.00-15.30.

Ring oss
Rådgiver

Personlig rådgiving

Avtal et møte med en av våre dyktige bedriftsrådgivere.

Finn en rådgiver
FinnDittlokolkontor

Finn ditt lokalkontor

Vi er størst på Vestlandet. Se hvor du finner ditt nærmeste kontor.

Finn ditt lokalkontor