Pengemarkedsfond

for kortsiktig plassering av overskudd

Pengemarkedsfond

  • Mulighet for litt høyere rente enn tradisjonelle bankinnskudd
  • Bedre risikospredning i forhold til å investere i enkelte obligasjoner
  • Daglig likviditet
  • Dyktige forvaltere med bred kompetanse

Pengemarkedsfond investerer i kortsiktige rentebærende verdipapirer med forfall inntil ett år. Pengemarkedsfond passer for bedrifter med behov for kortsiktig plassering av overskuddslikviditet. Avkastning i pengemarkedsfond er på nivå med det beste rentene på bankinnskudd.

Risiko

Plassering i pengemarkedsfond har høyere risiko enn bankplassering, men lavere enn obligasjonsfond, kombinasjonsfond og aksjefond. Historisk avkastning er ikke en garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastning kan bli negativ som følge av kurstap. 

Historisk avkastning er ikke en garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastning kan bli negativ som følge av kurstap. 

Investeringshorisont

Selv om en plassering i Pengemarkedsfond har lav risiko kan andelsverdiene svinge noe på kort sikt. Det anbefales en investeringshorisont på 1 år.

Skatt

I pengemarkeds- og obligasjonsfond skattes det av opptjente renter hvert år, på samme måte som for bankinnskudd. I tillegg kommer kursgevinster til beskatning og kurstap til fradrag ved innløsning. Både renteinntekter og kursgevinster beskattes som kapitalinntekt.

Oversikt

I nettbanken får du full oversikt over bedriftens beholdning. Har bedriften investeringene på VPS-konto gir VPS-investortjenester oversikt over samtlige verdipapirer. Logg på denne tjenesten.

Rådgivning

Vi hjelper din bedrift med å sette opp en investeringsplan i forhold til bedriftens ønske om avkastningsmål, risikoeksponering og investeringshorisont. Ring oss på 915 05555 for å avtale et møte med  en av våre dyktige og erfarne plasseringsrådgivere.

Snakk med en lokal rådgiver

Avtal møte med en rådgiver som kjenner næringslivet på Vestlandet. Sammen finner vi de beste løsningene for din bedrift.

Vi støtter næringslivet på Vestlandet

Kontakt oss

ringellerchat

Kundeservice bedrift

Telefonnummer 915 05555. Åpent mandag til fredag 08.00-16.00.

Rådgiver

Personlig rådgiving

Avtal et møte med en av våre dyktige bedriftsrådgivere.

FinnDittlokolkontor

Finn ditt lokalkontor

Vi er størst på Vestlandet. Se hvor du finner ditt nærmeste kontor.