Hopp til hovedinnholdet
Varmere, våtere, villere

Agenda Vestlandet

Vil opne opp klimadebatten med Varmere Våtere Villere

Varmere Våtere Villere samlar studentar, næringslivstoppar, politikarar og gründerar til årleg klimadebatt på ein uformell og sosial arena. Agenda Vestlandet støttar festivalen, og målet er ein meir tilgjengeleg og inkluderande klimadebatt.

Av Torhild Dahl

Sparebanken Vest si stifting Agenda Vestlandet støttar festivalen med 1,5 millionar kroner, og målet er å gjere klimadebatten meir tilgjengeleg og inkluderande. 


Klimafestivalen Varmere Våtere Villere er ein årleg festival som vart arrangert første gong i 2022. Festivalen skal vere ein stad der høg og lav diskuterer alt frå dei globale spørsmåla til meir kvardagslege handlingar, og deler kunnskap, meiningar og idear. 


Vilde

Festivalsjef Vilde Blomhoff Pedersen.

– Med festivalen håper vi å nå breiare ut enn klimadebatten gjerne gjer, og vi vil oppmode til kunnskapsbasert dialog, seier festivalsjef Vilde Blomhoff Pedersen.

Festivalen vert arrangert over tre dagar på ulike arenaer i Bergen, med program både på dagtid og kveldstid. Sparebanken Vest si stifting Agenda Vestlandet støttar festivalen med 1,5 millionar kroner. 

Miss Tati

– Det er heilt avgjerande med brei folkeleg mobilisering for å nå klimamåla, også her i vest. Agenda Vestlandet støttar difor heilhjarta opp om Varmare Våtare Villare, då vi trur at nøkkelen ligg i å finne saman og i å snakke saman. 

Det seier Frode Fjeldstad, dagleg leiar i Agenda Vestlandet.  

Festivalen bygger på tradisjonar for både festival og klimaforsking i vestlandsregionen, forklarer Blomhoff Pedersen.

– Vestlandet er ein region med ein fantastisk festivalkultur, og det er også eit kunnskapssentrum når det gjeld klimaforsking. Det er difor heilt naturleg å legge festivalen her, seier ho. 

Agenda vestlandet

Våre initiativ

vestlandsmeldingen ikon

Vestlandsmeldinga

Trendar, utfordringar og tiltak som Vestlandet skal komma i møte

Prognose for fremtida
Vestlandsindeksen ikon

Vestlandsindeksen

Ein kvartalsvis temperaturmålar av næringslivet på Vestlandet

Dei nyaste trendene
Vestlandskonferansen ikon

Vestlandskonferansen

Vestlandets viktigaste møteplass for næringsliv, politikk og akademia

Finn ut meir