Hopp til hovedinnholdet
plast i havet

kysten vår

Støttet kampen for havet med 69 millioner

Agenda Vestlandet skal bidra til at regionen vår blir verdens ledende havregion. Fra 2019-2021 delte stiftelsen ut 69 millioner til organisasjoner som står i frontlinjen mot marin forsøpling, forsker frem ny kunnskap og utvikler ny teknologi knyttet til havet.

Av Torhild Dahl

 Marin forsøpling er i ferd med å bli et av de største miljøproblemene i vår tid, og plast er utvilsomt verstingen.


Vestlandet i front

– Vestlandet står i frontlinjen i kampen mot plasten, derfor har vi satset tungt på strandrydding på Vestlandet, sier Siren Sundland, styreleder i Agenda Vestlandet og konserndirektør for strategi og digital distribusjon i Sparebanken Vest.


Til sammen 17 millioner har gått til ulike prosjekter som har ryddet plast langs Vestlandskysten.

Hver dag skylles 22 000 tonn plastsøppel ut i verdenshavene, og beregninger viser at det vil være mer plast enn fisk i havet innen 2050. Plastforurensningen er en trussel mot marine økosystemer, og høsting av levende ressurser langs kysten vår. Det skader også menneskers helse, og kan undergrave fremtidig verdiskaping.


Derfor er det viktig at vi tar grep nå

– Vi må skape verdi av den marine plasten, dersom vi skal løse problemet på lang sikt, sier Sundland.


– Ogoori er et prosjekt som har fått støtte av Agenda Vestlandet for å skape en sirkulær forretningsmodell av den plasten som samles opp fra havet.

 

Vi må skape verdi av den marine plasten, dersom vi skal løse problemet på lang sikt.

-

Siren Sundland. Styreleder i Agenda Vestlandet

Banebrytende mikroplastforskning

I Norge kommer plastsøppelet fra tre hovedkilder. En av disse er havbasert industri som fiskeri. Mye av plastsøppelet er faktisk tapte fiskeredskaper. En annen kilde er søppel fra petroleumsindustri og sjøtransport, og til slutt kommer avfall fra land.


Mindre håndfast er miljøproblemet som omfatter mikroplast. Disse små plastbitene, eller syntetiske fibrene, er under fem millimeter og svært krevende å påvise. Dermed er det også vanskelig å si hvilke farer mikroplasten medfører.


Fra tegnebrett til realitet

North Atlantic Microplastic Centre opprettet her i Bergen, som ledes av forskningsinstituttet NORCE, skal mobilisere ledende forskere for å skape en bedre forståelse for mikroplast. I 2020 støttet Agenda Vestlandet senteret med 20 millioner kroner og sørget dermed at senteret gikk fra tegnebrett til realitet. 

– Med dette bidrar vi til å skape et kunnskapsgrunnlag som er viktig for å løse plastproblemet internasjonalt, samtidig som vi tiltrekker oss verdensledende kompetanse til Vestlandet, sier Sundland. 

Satsingen omfatter 30 eksperter fra ulike land, og vil dermed være en viktig kunnskapskilde for Vestlandets havbaserte næringer.


Med dette skaper vi et kunnskapsgrunnlag som er viktig for å løse plastproblemet internasjonalt, samtidig som vi tiltrekker oss ledende kompetanse til Vestlandet.

-

Siren Sundland. Styreleder i Agenda Vestlandet

Teknologi som bidrar til et renere hav

Skal vi lykkes med å skape verdens ledende havregion, må vi også legge til rette for teknologiutvikling og innovasjon. I oktober 2020 åpnet NOSCA Clean Oceans et nytt testsenter i Bergen, som skal utvikle teknologi for å rydde plast i havet.

Næringsklyngen, som i mange år har drevet med oljevern, gjennomførte i fjor et pilotprosjekt ved Store Lungegårdsvann. Gjennom tre måneder ble over 400 kilo plast fjernet fra vannet. I tillegg ble det utviklet en robot som kan finne og rydde plast. 

- Teknologi utviklet innen oljevern blir nå benyttet for å samle opp plast. Dette kan utvikles til større prosjekter, som for eksempel oppsamling av plast under bygging av ny vei og bane Bergen-Voss, og mer permanente oppsamlinger i såkalte vrakviker langs kysten vår, sier Sundland.


Gir deler av overskuddet tilbake til samfunnet

Stiftelsen fikk i 2019 tilført 300 millioner kroner i samfunnsutbytte fra Sparebanken Vest. Sparebanken Vest har siden oppstarten i 1823 gitt deler av overskuddet tilbake til samfunnet.


– Vi er ikke er en aksjebank, vi er eid av våre kunder. Gjennom de siste ti årene har Sparebanken Vest bidratt med 1,3 milliarder kroner til små og større prosjekter, til beste for alle som bor her på Vestlandet, sier Sundland. 

Agenda vestlandet

Våre initiativ

vestlandsmeldingen ikon

Vestlandsmeldinga

Trendar, utfordringar og tiltak som Vestlandet skal komma i møte

Prognose for fremtida
Vestlandsindeksen ikon

Vestlandsindeksen

Ein kvartalsvis temperaturmålar av næringslivet på Vestlandet

Dei nyaste trendene
Vestlandskonferansen ikon

Vestlandskonferansen

Vestlandets viktigaste møteplass for næringsliv, politikk og akademia

Finn ut meir