Hopp til hovedinnholdet
Future proof Agenda Vestlandet

Agenda Vestlandet

FUTURE PROOF får to millionar frå Agenda Vestlandet

FUTURE PROOF skal hjelpe næringslivet på Vestlandet å etterleve sitt ansvar for menneskerettane. – No må alle bedrifter jobbe med menneskerettane, seier Margunn Minne, styremedlem i Agenda Vestlandet og konsernsjef for BM Sør i Sparebanken Vest.

Av Torhild Dahl

På vegne av Agenda Vestlandet delte Minne ut 2 millionar kroner til FUTURE PROOF-prosjektet i regi av Raftostiftelsen.


Må kunne dokumentere i heile verdikjeda

Stortinget har nettopp vedteken ein openheitslov der bedriftene må kunne dokumentere korleis dei handterer grunnleggande menneskerettar og anstendige arbeidsforhold. 

– Lova skal sikra openheit i heile leverandørkjeda, og det kan vere krevjande å følgje med på for mange små og mellomstore bedrifter, nettopp difor treng vi initiativ som FUTURE PROOF som framskundar prosessen, seier Minne.

– Det handlar om å vere i forkant, påpeiker ho.

Arbeidet med menneskerettane vert stadig viktigare i næringslivet.

-

Jostein Kobbeltvedt, dagleg leiar i Raftostiftelsen

– Raftostiftelsen er svært takksam for at Sparebanken Vest vert med i FUTURE-PROOF, og at Agenda Vestlandet går inn med viktig støtte til denne satsinga. Arbeidet med menneskerettane vert stadig viktigare i næringslivet, og gjennom FUTURE-PROOF skal vi bidra til dette, seier Jostein Kobbeltvedt, dagleg leiar i Raftostiftelsen.


Sparebanken Vest signerer FUTURE PROOF-plakaten

 Sparebanken Vest har arbeidd systematisk med berekraft over fleire år, ved å signere FUTURE-PROOF-plaktaten forpliktar vi banken til å jobbe meir systematisk med menneskerettane i vår eigen verdikjede, seier Minne. 

Agenda vestlandet

Våre initiativ

vestlandsmeldingen ikon

Vestlandsmeldinga

Trendar, utfordringar og tiltak som Vestlandet skal komma i møte

Prognose for fremtida
Vestlandsindeksen ikon

Vestlandsindeksen

Ein kvartalsvis temperaturmålar av næringslivet på Vestlandet

Dei nyaste trendene
Vestlandskonferansen ikon

Vestlandskonferansen

Vestlandets viktigaste møteplass for næringsliv, politikk og akademia

Finn ut meir