Hopp til hovedinnholdet
Bli kunde
Agenda Vestlandet deler ut gavesjekk til nasjonalt kompetansesenter for e-sport og gaming.

Agenda Vestlandet

Etablerer nasjonalt kompetansesenter for gaming og-e-sport

Sparebanken Vest sin stiftelse, Agenda Vestlandet, støtter opprettelsen av et nasjonalt kompetansesenter for dataspill og e-sport med 3.5 millioner kroner. Midlene deles ut til Vestlandet e-sport med utgangspunkt i deres felles prosjekt med Idrettsklynge Vest «Aktive Gamere».

Av Agenda Vestlandet

Publisert: Invalid Date

Oppdatert: Invalid Date

Aktive Gamere har allerede etablert seg som et regionalt ressurs- og kompetansesenter, med Norges breiest sammensatte tverrfaglige kompetansemiljø innen dataspill og e-sport.

Målet for satsingen er at alle barn og unge skal ha et tilbud om å ta aktiviteten ut av barne- og ungdomsrommene og inn i sosiale fellesskap. Det skal være plass til både bredde og topp, organisert og egenorganisert aktivitet.

Mestring og utvikling

–  Gaming er den største fritidsaktiviteten hos barn og unge. Men vi voksne har ikke tatt det alvorlig før nå. Med dette senteret legger vi til rette for mestring og utvikling, i stedet for pekefinger og ubegrunnet bekymring. Derfor har Agenda Vestlandet støttet opprettelsen av senteret, som skal være et nasjonalt ressurssenter, sier Frode Nergaard Fjeldstad, daglig leder i Agenda Vestlandet.

– Støtten fra Agenda Vestlandet er helt avgjørende i realiseringen av et nasjonalt ressurs- og kompetansesenter for dataspill og e-sport. Aktive Gamere-prosjektet fungerer allerede som et regionalt ressurssenter, men vi ser at behovene og de tilbudene vi tilbyr regionalt, også trengs i alle andre deler av landet, sier styreleder i Vestlandet e-sport Frank Willy Djuvik.

Realiserer nasjonalt kompetansesenter

Djuvik forteller at fylkeskommunen, og fylkesordfører Jon Askeland, har vært involvert i arbeidet med å få på plass et nasjonalt kompetansesenter, og at Vestland fylkeskommune sendte en forespørsel til regjeringen om å ta dette inn i neste års statsbudsjett.

– Til tross for det store behovet for et slikt nasjonalt kompetansesenter, så fant dessverre ikke regjeringen rom for det i neste års budsjett, men nå realiserer vi det på egenhånd ved hjelp av støtten fra Agenda Vestlandet, sier han.

Tverrfaglig kompetanse

Senteret skal bygges på tverrfaglig kompetanse, med sterk tilknytning til utdanning og forskning satt i et folkehelseperspektiv.

– Senteret skal systematisere og videreutvikle de gode synergiene, den faglige bredden og verdiene som ligger til grunn. Det skal også styrke nyskapende kompetansearbeid og kompetansen i kommuner, organisasjoner, idrettslag, klubber og ikke minst for barn og unge over hele landet.

Til tross for det store behovet for et slikt nasjonalt kompetansesenter, så fant dessverre ikke regjeringen rom for det i neste års budsjett, men nå realiserer vi det på egenhånd ved hjelp av støtten fra Agenda Vestlandet.
- Frank Willy Djuvik, styreleder i Vestlandet e-sport

Landets største ungdomsaktivitet

Fylkesordførar i Vestland fylkeskommune, Jon Askeland, påpeker også at gaming og e-sport er landets største ungdomsaktivitet og idrettsgren.

– Vestland fylke har tatt en viktig posisjon i å legge til rette for gaming og e-sport, og har blant annet vedtatt den eneste regionale e-sportstrategien i landet. Vi vil dele kompetansen vår med resten av landet, og er samtidig utålmodige i å utvikle gaming og e-sport. Derfor betyr det  mye for fylkeskommunen sitt arbeid at vi nå etablerer et nasjonalt kompetansesenter, som kan bidra i den videre utviklingen nasjonalt, seier Askeland

Senteret skal jobbe med:

 • Kunnskapsdeling
 • Møteplass og kunnskap på tvers
 • Forskning og utvikling
 • Utvikling av rettledende materiell
 • Anleggsutvikling
 • Ungdomsmedvirkning
 • Holdningsarbeid
 • Inspirasjon
Hvem er Aktive Gamere?
Møteplassen Aktive Gamere blopprettet i Idrettsklynge Vest, med inspirasjon fra Den Danske Gymnastikk og Idrettsforening (DGI) som har lang erfaring og kompetanse med etablering av gaming og E-sport aktiviteter.

Idrettsklynge Vest består av Vestland idrettskrets, Vestland fylkeskommune, Bergen kommune, Helse Bergen, Olympiatoppen Vest, Sportsklubben Brann, Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Bergen. Idrettsklynge Vest har som mål å styrke samhandling rundt idrett, fysisk aktivitet og folkehelse gjennom å skape møteplasser for kompetanse-utvikling og formidling.

I 2020 tilsluttet Vestlandet E-sport seg møteplassen. Vestlandet E-sport er en interesseorganisasjon for lag, foreninger, organisasjoner og utøvere innen gaming og e-sport. Formålet med Vestlandet E-sport er å ha en fellesorganisasjon for nettverk, erfaringsutveksling, kompetanseheving og utvikling av organisert e-sport på Vestlandet.

Som et resultat av samarbeidet ble det i 2022 etablert en e-sport koordinator-stilling i Vestland. Koordinatoren skal sikre den tverrfaglige koordineringen og samle synergiene på tvers av våre kompetanser. Han skal i tillegg være en ressurs for lokale og regionale aktører som ønsker å etablere gamingaktivitet.


Aktive gamere jobber ut fra tre fokusområder:

 1. Sammen kan vi mer
  Vi samler kompetanse fra idrett, kultur og helse, topp og bredde, grasrot og akademikere. Gjennom samhandling legger vi til rette for en bærekraftig utvikling på feltet.

 2. Gaming i balanse
  Vi setter kurs mot en felles gaming- og e-sport kultur med fokus på balanse i livet. Sosialt fellesskap, fysisk aktivitet, søvn og kosthold er viktige forutsetninger for spillerens trivsel og velvære.

 3. Inn med kunnskap, ut med fordommer
  Vi formidler og utvikler ny kunnskap i felleskap, for å ta den største fritidsinteressen til barn og unge på alvor, og for å gi gode verktøy til organisasjoner, foreldre og gamere.

Har du spørsmål om Agenda Vestlandet?

Vi hjelper deg frå ide til handling. Ta kontakt med dagleg leiar Frode Nergaard Fjeldstad på epost eller telefon.

Agenda vestlandet

Våre initiativ

vestlandsmeldingen ikon

Vestlandsmeldinga

Trendar, utfordringar og tiltak som Vestlandet skal komma i møte

Vestlandsindeksen ikon

Vestlandsindeksen

Ein kvartalsvis temperaturmålar av næringslivet på Vestlandet

Vestlandskonferansen ikon

Vestlandskonferansen

Vestlandets viktigaste møteplass for næringsliv, politikk og akademia