Hopp til hovedinnholdet
bedriftsforsikring

vestlandsindeksen #3 2022 viser:

Bedrifters forventninger til fremtiden stuper

For første gang i indeksens historie er forventninger til fremtiden lavere enn resultatet for inneværende kvartal. De forventer nedgang på flere fronter, både etterspørsel, sysselsetting og lønnsomhet.

I Vestlandsindeksen for tredje kvartal 2022 synker resultatindeksen til 59,1 poeng, fra 61,7 poeng i andre kvartal. Dette er under indeksens historiske gjennomsnitt.


Forventningsindeksen, som måler bedriftenes forventinger til de neste seks månedene, har også en nedgang i tredje kvartal. Forventningsindeksen faller ned til 58,1 poeng, og er med det betydelig under det historiske gjennomsnittet på 64 poeng.


Vi ser en bred nedgang på tvers av alle bransjer. Ser vi bort fra koronasjokket og oljekrisen i 2015-2016, er vi på de laveste nivåene i indeksens historie. Selv om norsk økonomi har gått godt, ser vi tydelig at økte kostnader og den spente geopolitiske situasjonen ikke overraskende slår hardt inn i både resultater og bedriftenes forventninger, sier Kjetil Benson, leder for Markets i Sparebanken Vest.

Kjetil Benson

Kjetil Benson, leder for Markets i Sparebanken Vest

Møre og Romsdal mer positive

Vestlandets nordligste fylke skiller seg ut mot sine naboer i sør. I Møre og Romsdal er det stigning i resultatindeksen, og nedgangen i forventningsindeksen er på beskjedne 0,6 – betydelig mer moderat enn øvrige Vestlandsfylker. 

– Møre og Romsdal er mindre eksponert for de økende kostnadene ettersom bedriftene nord i regionen ikke er utsatt for strømprissjokket som de andre Vestlandsfylkene. I tillegg er olje og gass og maritim industri to næringer som melder om positive utsikter og resulter, og dette er to nøkkelnæringer i Møre og Romsdal, påpeker Benson.

Vi ser en bred nedgang på tvers av alle bransjer. Ser vi bort fra koronasjokket og oljekrisen i 2015-2016, er vi på de laveste nivåene i indeksens historie.

-

Kjetil Benson, leder for Markets i Sparebanken Vest

Store forskjeller mellom overnattings- og serveringsvirksomheter

Overnattings- og serveringsvirksomhet har de laveste vekstforventningene for de kommende seks månedene blant de ulike næringene. Dette står i kontrast til de to første kvartalene i år, hvor dette var næringen med høyest forventninger. Forventningsindeksen for næringen er i tredje kvartal på 51,4 poeng, hvilket historisk, er blant de laveste forventningene denne næringen har rapportert. 

Det er imidlertid betydelige forskjeller mellom de to reiselivsnæringene. 

På den ene siden melder overnattingsvirksomhetene om høyere resultater enn serveringsvirksomhetene, mens bildet er helt omvendt når det gjelder forventningene fremover. Overnattingsvirksomhetene har en forventningsindeks på 50, og serveringsvirksomhetene har en tilsvarende indeks på 59 poeng. 


– Det synes som om overnattingsvirksomhetene har kunnet ta ut de økte kostnadene raskt. Samtidig er resultatene rapportert fra en periode hvor det var både norske og utenlandske turister på ferie, sier Margunn Minne, konserndirektør for Bedriftsmarkedet i Sparebanken Vest og legger til:


– Ser vi fremover er bildet snudd, og det tyder etter all sannsynlighet på at serveringsvirksomhetene som har mindre differanse mellom resultater og forventninger har mer jevn aktivitet. I tillegg måler forventningene seks måneder frem, og det inkluderer første komplette julebordsesong siden før korona.

Margunn Minne, konserndirektør for bedriftsmarked i Sparebanken Vest

Margunn Minne, konserndirektør for Bedriftsmarkedet i Sparebanken Vest

Møre og Romsdal er mindre eksponert for økte kostnader ettersom bedrifter nord i regionen ikke er utsatt for strømprissjokket som de andre Vestlandsfylkene.

-

Margunn Minne

Olje- og gassindustrien fortsatt positiv 

Olje- og gassbedrifter rapporterer for tredje kvartal om bedre resultater og høyere forventninger enn bedrifter som ikke er innenfor sektoren. 

Resultatindeksen for olje- og gassbedrifter er på nærmere 67 poeng, noe som er mer enn åtte poeng over snittet for ikke olje- og gassrelaterte bransjer. Bransjens forventninger går betydelig tilbake fra foregående kvartal med et fall fra sterke 71,4 poeng i andre kvartal til 63,3 poeng i inneværende kvartal. 

– Olje- og gassbransjen har de seneste kvartalene hatt svært gode resultater og høye forventninger. Dette er mye på grunn av økte investeringer som følge av oljeskattepakken. Nå ser vi imidlertid at forventningene kommer ned mot et mer normalisert nivå, og det tyder nok på at både kostnader og den økte geopolitiske uroen påvirker bedriftenes syn på fremtiden, forklarer Minne.

Olje- og gassbransjen har de seneste kvartalene hatt svært gode resultater og høye forventninger. Dette er mye på grunn av økte investeringer som følge av oljeskattepakken

-

Margunn Minne, konserndirektør for Bedriftsmarkedet i Sparebanken Vest

Økte eksportforventninger 

Vestnorske eksportbedrifter skiller seg positivt ut når det gjelder forventninger fremover. I motsetning til andre næringer, øker bedrifter med mer enn halvparten av omsetningen utenfor Norge sine forventninger til de neste seks månedene.


– Eksportbedriftene melder om en økning på hele fem poeng og rapporterer om forventninger på 69 poeng. Selv om det overordnede makrobildet er mer omskiftelig så får de vestnorske eksportbedriftene støtte fra en svak kronekurs som gjør varene vi selger billigere å kjøpe i utlandet, sier Minne. 

Fakta om Vestlandsindeksen

Vestlandsindeks er en kvartalsvis temperaturmåler fra næringslivet på Vestlandet utarbeidet av Sparebanken Vest i samarbeid med Respons Analyse, og ble første gang presentert februar 2012.


Dette er den 41. utgaven av indeksen, og undersøkelsen ble gjennomført blant over 700 bedrifter på Vestlandet i løpet av andre kvartal 2022.

Bedriftene er tilfeldig utvalgt med to eller flere ansatte, fordelt på 200 bedrifter i Rogaland, 200 i Vestland Sør (tidl. Hordaland), 200 i Møre og Romsdal, og 100 i Vestland Nord (tidl. Sogn og Fjordane).

Resultat- og forventningsindeks

Forventningsindeksen, som måler bedriftenes forventinger til de neste seks månedene, har også en nedgang i tredje kvartal. Forventningsindeksen faller ned til 58,1 poeng, og er med det betydelig under det historiske gjennomsnittet på 64 poeng. For første gang i indeksens historie er forventningsindeksen lavere enn resultatindeksen.

forventningsindeks
Forventningsindeks: totalt og fordelt på næring

Dette står i kontrast til de to første kvartalene i år, hvor dette var næringen med høyest forventninger. Forventningsindeksen for næringen er i tredje kvartal på 51,4 poeng, hvilket historisk, er blant de laveste forventningene denne næringen har rapportert.

Historisk utvikling (2022): Resultats- og forventningsindeks fordelt etter andel omsetning fra olje/gass

Resultatindeksen for olje- og gassbedrifter er på nærmere 67 poeng, noe som er mer enn åtte poeng over snittet for ikke olje- og gassrelaterte bransjer. Bransjens forventninger går betydelig tilbake fra foregående kvartal med et fall fra sterke 71,4 poeng i andre kvartal til 63,3 poeng i inneværende kvartal. 

Forventningsindeks fordelt etter andel av omsetning fra eksport

Eksportbedriftene melder om en økning på hele fem poeng og rapporterer om forventninger på 69 poeng. Selv om det overordnede makrobildet er mer omskiftelig så får de vestnorske eksportbedriftene støtte fra en svak kronekurs som gjør varene vi selger billigere å kjøpe i utlandet.

indeks for eksport
Frode Nergaard Fjellstad

Har du spørsmål om Agenda Vestlandet?

Vi hjelper deg frå ide til handling. Ta kontakt med dagleg leiar Frode Nergaard Fjeldstad på epost eller telefon.

Agenda vestlandet

Våre initiativ

vestlandsmeldingen ikon

Vestlandsmeldinga

Trendar, utfordringar og tiltak som Vestlandet skal komma i møte

Prognose for fremtida
Vestlandsindeksen ikon

Vestlandsindeksen

Ein kvartalsvis temperaturmålar av næringslivet på Vestlandet

Dei nyaste trendene
Vestlandskonferansen ikon

Vestlandskonferansen

Vestlandets viktigaste møteplass for næringsliv, politikk og akademia

Finn ut meir