Hopp til hovedinnholdet
bli bedriftskunde

vestlandsindeksen #2 2022 viser:

Økende innkjøpspriser og fallende etterspørsel

Flere vestlandsbedrifter forventer økte innkjøpspriser og hver tredje bedrift melder om utfordringer med råvaretilgang. Samtidig som bedriftene har bedrede resultater, er forventningene til de neste seks månedene fallende.

Det er noen av hovedfunnene i Vestlandsindeksen for årets andre kvartal. Indeksen er den første som er gjennomført etter at krigen i Ukraina brøt ut. Etter to kvartaler med negativ utvikling i resultatindeksen, har den en økning på 1,6 poeng som gjør at resultatindeksen nå ligger over sitt historiske gjennomsnitt på 60,7 poeng.


Forventningene til vestlandsbedriftene fremover er imidlertid fallende, og faller til 63,6 poeng og under sitt historiske gjennomsnitt. Forventningene faller for alle næringer, med unntak av reiselivsbedriftene og konsulent- og tjenestebaserte næringer. 

– Mens bedriftene melder om høyere aktivitet nå sammenlignet med i første kvartal, er usikkerheten økt, noe som slår inn på forventningene for det neste halve året. Det er særlig forventningene til lønnsomhet og etterspørsel som trekker ned, sier Kjetil Benson, leder for Markets i Sparebanken Vest.  

Lønnsomt under press – prisvekst utenfra


Over halvparten av bedriftene melder at de forventer økte utsalgspriser. Nærmere ni av ti av disse oppgir økte kostnader som årsak – opp fra 82 prosent foregående kvartal, og fra 77 prosent i tredje kvartal 2021. Det er særlig innkjøpspriser som driver kostnadene opp. Kun én av ti oppgir økt etterspørsel som årsak inneværende kvartal. 


– Lønnsomheten er under press som følge av at økte innkjøpskostnader ikke kan hentes inn gjennom økt etterspørsel. Fire av fem bedrifter sier at den negative lønnsomhetsutviklingen skjer fordi de ikke klarer å ta ut de økte innkjøpsprisene i økte priser heller. Dette er et tydelig tegn på at bedriftene forventer nedkjøling fremover, sier Benson.

Kjetil Benson

Kjetil Benson, leder for Markets i Sparebanken Vest.

Mens bedriftene melder om høyere aktivitet nå sammenlignet med i første kvartal, er usikkerheten økt, noe som slår inn på forventningene for det neste halve året.

-

Kjetil Benson, leder for Markets i Sparebanken Vest

– Det vi ser i makrobildet med økende inflasjon i Norge er hvordan vi, som en liten, åpen og i stor grad internasjonalisert økonomi, drives av det som skjer utenfor landets grenser, legger Benson til. 


Sliter med å få tak i arbeidskraft

Mer enn hver tredje bedrift oppgir at kapasitetsvansker som begrensende faktor for bedriftens utvikling. Av disse oppgir rundt 80 prosent at det er begrensning i tilgang på arbeidskraft som er den klart viktigste faktoren. Det er faglært arbeidskraft som dominerer når det gjelder hvilken arbeidskraft det er vanskeligst å få tak i.

Dette kommer i tillegg til den voksende utfordringen med råvaretilgang.

– Selv om etterspørselen er forventet å falle fremover er det fortsatt veldig godt driv i økonomien. Arbeidsledigheten er på et lavt nivå. Mange bransjer ville kunne ha levert mer, og det er også en uttrykt bekymring hvor krevende det er å få tak i faglært arbeidskraft innen bransjer som reiseliv, bygg og anlegg og industri som påvirker resultater og forventninger, sier Benson.

Store råvareutfordringer innen bygg og anlegg

Bygg- og anleggsbransjen rapporterer for andre kvartal om betydelige utfordringer med tilgang på råvarer og produkter. Hele 56 prosent oppgir at de i svært stor eller ganske stor grad, opplever utfordringer med tilgangen sammenlignet med situasjonen før koronakrisen. 

Av de spurte, oppgir hele syv av ti bedrifter i næringen at de har utfordringer med økte priser på råvarer. 
Frode Nergaard Fjellstad

Har du spørsmål om Agenda Vestlandet?

Vi hjelper deg frå ide til handling. Ta kontakt med dagleg leiar Frode Nergaard Fjeldstad på epost eller telefon.

Agenda vestlandet

Våre initiativ

vestlandsmeldingen ikon

Vestlandsmeldinga

Trendar, utfordringar og tiltak som Vestlandet skal komma i møte

Prognose for fremtida
Vestlandsindeksen ikon

Vestlandsindeksen

Ein kvartalsvis temperaturmålar av næringslivet på Vestlandet

Dei nyaste trendene
Vestlandskonferansen ikon

Vestlandskonferansen

Vestlandets viktigaste møteplass for næringsliv, politikk og akademia

Finn ut meir