Farge

Sparebanken Vest er en annerledes bank

Vi er eid av 290.000 vestlendinger. En helt annen eiermodell enn de rene finansielle bankene. Å være en sparebank betyr at vi deler av overskuddet vårt, for å bidra til at livet på Vestlandet blir enda litt bedre. Det fellesskapet vi er en del av, gir oss en unik kraft. Kraft til å møte de store utfordringene som angår oss alle, og som er avgjørende for vår fremtid. I snart 200 år har vi delt ut overskuddet som er skapt i banken til prosjekter i lokalmiljøer på Vestlandet. Nå vil vi også dele ut utbytte til kundene våre. 

Fakta om banken

  • Frittstående børsnotert finanskonsern som driver bank-, forsikring- og finansieringsvirksomhet i Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane. 
  • Hovedkontor i Bergen. 
  • Forretningsidé: Bankdrift og samfunnsengasjement.

Historien vår

Banken ble stiftet i 1823 for å hjelpe fattige i Bergen, og skulle styrke lokalsamfunnet og skape utvikling og stabilitet. Banken skulle tjene penger, men overskuddet skulle ikke være for stort, og deler av det skulle gis tilbake som gaver til allmennyttige formål.

Visjon & verdier

Visjonen vår er at alt det vi gjør, gjør vi for å bidra til at livet på Vestlandet blir enda litt bedre.

  • Tillit
  • Enkelhet
  • Lokalt engasjement

Slik skal du oppleve oss. Ansikt til ansikt, på nett eller i telefonen.