Veiledning til utenlandsbetaling

Når du skal betale til utlandet, er det ekstra viktig at de opplysningene du gir er korrekte. Her finner du en veiledning til hvordan du gjennomfører utenlandsbetaling i nettbanken.

Fra konto

Velg riktig konto. Vær spesielt oppmerksom at du velger riktig når du benytter hjulet på datamusen til å velge konto.

Til konto (IBAN)

IBAN (International Bank Account Number) er obligatorisk ved overførsel til land i EU/EØS. Mottakers IBAN finner du som regel på fakturaen eller brevarket fra betalingsmottaker. Vennligst kontakt mottaker dersom IBAN mangler. En bankkunde får IBAN oppgitt fra banken sin.

Mottakerregister

Når du registrerer en betaling til utlandet, vil opplysninger om mottaker og mottakers bank automatisk legges i mottakerregisteret i nettbanken din. Dersom du senere skal betale til samme mottaker, vil navn, adresse og bankopplysninger hentes automatisk. Du legger kun inn et tidligere benyttet kontonummer til mottakeren. Du kan også klikke på ikonet til høyre for til konto. 

Dersom mottakerens navn er for langt til å få plass i feltet, benytter du første adresselinjen til resten av navnet. Skriv mottakernavnet fullt ut uten forkortelser. Det er viktig at mottakernavnet du angir stemmer med navnet mottakeren er registrert med i mottakerbanken. Blir det plassmangel, forkorter du i stedet adressen. 

Forfallsdato

Forfallsdato kan være inntil 13 mnd. frem i tid. Dato legges inn på slik: DDMM.

For forfall som er over 12 mnd. frem i tid må også årstall legges inn: DDMMÅÅÅÅ

Valutasort

Når annen valutasort enn NOK velges, utvides bildet med felt for motverdi i NOK. Klikk på beregn motverdi om du ønsker å vite omtrent hvor mye det bliri NOK. Vær oppmerksom på at valutakursen som benyttes ved beregningen kun er veiledende.

Dersom betalingen skal overføres i annen valuta enn det som er valgt i valutasort må det oppgis i feltet overføres i. Dersom det er samme valuta, skal feltet for overføres i ikke benyttes. Sparebanken Vest vil i noen tilfeller regne om til annen valutasort hvis det er fordelaktig for deg. 

Prioritert - normal eller hastebetaling? 

Normalbetaling:
1-5 bankdager til EØS-land
2-8 bankdager til resten av verden.
For enkelte asiatiske, afrikanske og sør-amerikanske land kan overføringstiden være lenger - maksimum 15 bankdager. Kontakt banken for nærmere informasjon.

Hastebetaling:
0-2 bankdager (varierer per valutasort). Se prislisten for tillegg for hastebetalinger.

Omkostninger

I feltet omkostninger betales av må du velge hvem som skal betale omkostninger for overførselen. Hvis det ikke er presisert i avtalen med betalingsavtaler, anbefaler vi at du velger alternativet avsender betaler kun omkostninger i Norge. Sparebanken Vest overstyrer i noen tilfeller disse instruksjonen på grunn av myndighetsregulering og eller i tilfeller når det er til fordel for transaksjonen. 

Når det skal utføres en betaling over landegrensene er det normalt både kostnader i avsenderbank, mottakerbank og noen ganger i formidlende bank. 

Bekreftelse

Vi kan sende bekreftelse på engelsk per telefaks til mottaker, deg selv eller andre. Om du oppgir e-postadressen i feltet, sender vi e-post i stedet. Se prisliste

Vi utsteder også en fullverdig belastningsoppgave som er tilgjengelig i nettbankens arkivfunksjon neste bankdag.

Myndighetsrapportering

Valgene i listen for betalingsart er iht. myndighetskrav og sendes til TAD (Toll- og Avgifts Direktoratet). For privatpersoner som sender underhold/støtte til personer i utlandet, benytter du arv, gave med mer. I tillegg må du gi en beskrivelse under beløpet gjelder. Se ellers alternativene i feltet. Rapporteringskravet er begrunnet i Valutaregisterloven av 28.05.2004, og dataene benyttes til statistikkformål og til bekjempelse av kriminalitet.

BIC/SWIFT-adresse

BIC (Bank Indentifier Code) benyttes til å identifisere banker i SWIFT-systemet (Society for World Wide Interbank Financial Telecommunication). BIC består av 8 eller 11 tegn og er obligatorisk ved betaling til en rekke land og alltid når IBAN benyttes. Kun SWIFT/BIC til mottakers bank skal oppgis. Her kan du søke etter mottakers BIC/SWIFT.

Bankkode

Bankkode består av tall og benyttes til å identifisere mottakers bank i nasjonale clearing systemer. Bankkoden skal ikke fylles ut når IBAN benyttes. USA, Canada, Australia og Sør-Afrika har ikke innført IBAN. I tillegg til mottakers konto må det til disse landene oppgis både BIC og bankkode

USA og Canada har 9-sifret bankkode. Australia og Sør Afrika har en 6-sifret bankkode.

Vi støtter næringslivet på Vestlandet

Kontakt oss

ringellerchat

Kundeservice bedrift

Telefonnummer 915 05555. Åpent mandag til fredag 08.00-16.00.

Rådgiver

Personlig rådgiving

Avtal et møte med en av våre dyktige bedriftsrådgivere.

FinnDittlokolkontor

Finn ditt lokalkontor

Vi er størst på Vestlandet. Se hvor du finner ditt nærmeste kontor.