Hopp til hovedinnholdet
remburs

handel med utlandet

Remburs

Remburs er den sikreste oppgjørsform ved import og eksport av varer og tjenester, og brukes når kjøper og selger ikke kjenner hverandre. 

Fordeler med remburs:

 • Finansiering av fordringen. 
 • Eliminering av politisk og økonomisk risiko. 
 • Remburs sikrer at begge parter samtidig får oppfylt avtalens betingelser, med hensyn til varelevering og betaling. 
 • Kan tilpasses de fleste situasjoner. 

Når kan remburs brukes? 

 • Når det er snakk om langdistansehandel. 
 • Når kjøper og selger ikke kjenner hverandre. 
 • Når det er usikkerhet rundt kjøpers betalingsevne. 
 • Når det er politisk og økonomisk risiko. 

Hvordan fungerer remburs? 

Remburs en betinget betalingsbekreftelse. Kjøpers bank betaler selger den fakturerte varen, etter at selger har oppfylt betingelsene opplistet i rembursen. Dette gjøres ved å presentere alle dokumentene som er forlangt i rembursen innen de avtalte tidsfrister.


Selger

 • Får du sikkerhet gjennom vår garanti om betaling.
 • Kan du få betalt vareforsendelsen mens den er underveis til kjøper uten å gjøre bruk av egne kreditter i bank.
 • Kjøper kan ikke annullere bestillingen uten samtykke fra selger.

Kjøper

 • Er du trygg for at selger ikke mottar betaling før han har oppfylt sine forpliktelser om levering av varen i rett tid og til rett sted (dokumentasjon på dette).
 • Vi kan gi hel- eller delfinansiering av varetransaksjonene inntil du mottar varen. Det er fordi vi sørger for at dokumentene utstedes til bankens ordre, og får dermed sikkerhet i varen.
 • Har du kontroll på når varen ankommer.

Sparebanken Vest har inngått samarbeid med DNB Bank ASA (DNB) om utførelse av remburs og dokumentinkasso oppdrag for våre kunder. Ta gjerne kontakt med deres bedriftsrådgiver for nærmere informasjon om tjenestene og vilkår for å benytte disse dersom dere ønsker å benytte disse tjenestene.

John Magne Lundekvam, senior Bedriftsrådgiver i Sparebanken Vest

Snakk med en lokal rådgiver

Avtal møte med en rådgiver som kjenner næringslivet på Vestlandet. Sammen finner vi de beste løsningene for din bedrift.

Vi støtter næringslivet på Vestlandet

Kontakt oss

ringellerchat

Kundeservice bedrift

Telefonnummer 915 05555. Åpent mandag til fredag 08.00-15.30.

Ring oss
Rådgiver

Personlig rådgiving

Avtal et møte med en av våre dyktige bedriftsrådgivere.

Finn en rådgiver
FinnDittlokolkontor

Finn ditt lokalkontor

Vi er størst på Vestlandet. Se hvor du finner ditt nærmeste kontor.

Finn ditt lokalkontor