Bedrift
Farge
Aksjefond gir god avkastning over tid.
Aksjefond har vist seg å gi god avkastning når du sparer over tid.

Aksjefond

Aksjefond passer for deg som skal spare langsiktig og vil ha god avkastning på sparepengene.

Hva er et aksjefond?

Et aksjefond er et verdipapirfond som normalt investerer minst 80 prosent av pengene i mer enn 16 ulike aksjeselskaper. Vanligvis er antall enkeltselskaper høyere. Avkastningen i et aksjefond skapes ved at verdien på aksjene stiger, og ved å kjøpe eierandeler (aksjer) i flere ulike bedrifter, oppnår fondet god risikospredning. Det gir deg som investor bred eksponering mot verdiskapning i Norge og verden.

Fordeler med aksjefond

  • Bedre og enklere risikospredning enn å investere i enkeltaksjer
  • Dedikerte forvaltere med bred kompetanse
  • Utsatt skatt – du betaler skatt først når du selger fondet og tar ut gevinst
  • Skjermingsfradrag for private investorer - en del av avkastningen er skattefri
  • Følg med på verdiutviklingen i appen og i nettbanken
Klikk her for å gå til Fondshandel

Hvem passer aksjefond for?

Aksjefond passer for alle som ønsker høyere avkastning på sparepengene over tid. Du bør spare i aksjefond i minst fem år, ettersom verdien på et aksjefond vil svinge underveis.

For den langsiktige sparing er aksjemarkedseksponering en selvfølgelighet, det være seg sparing til pensjon eller sparing av barnetrygd til barnas første leilighetskjøp.

Du kan velge å investere et engangsbeløp eller spare månedlig. Minste månedlige sparebeløp 100 kroner. I enkelte fond er minstebeløpet høyere. Du kan når som helst ta ut hele, eller deler av beløpet. 

Risiko og sparehorisont

Plassering i aksjefond er forbundet med risiko. Med risiko menes svingninger i verdiene dine og mulighetene for negativ avkastning.

Historisk avkastning er ikke en garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning er avhengig av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, og kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.

Ettersom aksjemarkedene kan svinge fra måned til måned og kursfall eller oppturer kan strekke seg over flere år, er det viktig å ha et bevisst forhold til hvor mye svingninger på sparepengene dine du kan leve med.

Sparer du jevnt og trutt gjennom hele spareperioden, unngår du å være spesielt uheldig med ett enkelt tidspunkt for kjøp av andeler. 

Skatt

Du betaler ikke skatt på avkastningen før du selger aksjefondet og realiserer gevinsten. Gevinsten skattlegges som kapitalinntekt. Tap er fradragsberettiget. Skjermingsfradraget innebærer at en del av avkastningen er helt skattefri.

Du betaler kun skatt på den delen av avkastningen som overstiger skjermingsrenten. I praksis er skjermingsrenten på nivå med bankrentene. Midler plassert i aksjefond inngår i formuesskattegrunnlaget med 75 % av markedsverdien.

Full oversikt over sparingen i nettbanken og appen

Det er enkelt å starte fast sparing i fond og handle fondsandeler. For å handle i fond må du ha fondshandelskonto. Når du oppretter en fondshandelskonto får du også en aksjesparekonto

I appen og nettbanken kan du:

  • se daglig oppdatert oversikt over sparingen din med avkastning per fond 
  • starte, endre og avslutte spareavtaler
  • kjøpe, selge og bytte fond 
  • Se fondsinformasjon om alle fond
Klikk her for å gå til Fondshandel

Rådgivning

Ønsker du rådgivning? Vi kan hjelpe deg med å sette opp en spareplan som er tilpasset økonomi, spareformål og risikovilje. Avtal et møte med en av våre dyktige og erfarne plasseringsrådgivere eller ring oss på 915  05555.

Ring oss - 915 05555

Åpent man-søn 07-23.

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post