Bedrift
Farge
Aksjefond gir god avkastning over tid.
Aksjefond kan gi god avkastning over tid.

Aksjefond

Aksjefond gir en forventet høyere avkastning enn bankplassering over tid.

Fordeler

 • Bedre og enklere risikospredning i forhold til å investere i enkeltaksjer
 • Dedikerte forvaltere med bred kompetanse
 • Utsatt skatt – skatt på gevinst først ved realisasjon
 • Skjermingsfradrag for private investorer - en del av avkastningen er skattefri
 • Daglig likviditet
 • Beholdningsoversikt i nettbanken
Klikk her for å gå til Fondshandel

Hva er et aksjefond?

Et aksjefond er et verdipapirfond som normalt skal investere minst 80 prosent av fondets forvaltningskapital i minst 16 ulike aksjeselskaper. Vanligvis er antall enkeltselskaper høyere. Ved å eie flere ulike selskapers aksjer (eierandeler i selskapene), oppnår fondet god risikospredning, noe som igjen gir deg som investor bred eksponering mot verdiskapning i Norge og verden.

Hvem passer aksjefond for?

Aksjefond passer for alle aldersgrupper dersom man ønsker høyere avkastning på sparepengene over tid.

For den langsiktige sparing er aksjemarkedseksponering en selvfølgelighet, det være seg sparing til pensjon eller sparing av barnetrygd til barnas første leilighetskjøp.

Du kan velge å investere et engangsbeløp eller spare månedlig. Minste månedlige sparebeløp 100 kroner. I enkelte fond er minstebeløpet høyere. Du kan når som helst ta ut hele, eller deler av beløpet. 

Risiko og sparehorisont

Plassering i aksjefond er forbundet med risiko. Med risiko menes svingninger i verdiene dine og mulighetene for negativ avkastning. Historisk avkastning er ikke en garanti for fremtidig avkastning.

Fremtidig avkastning vil avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastning kan bli negativ.

Siden aksjemarkedene kan svinge fra måned til måned og kursfall eller oppturer kan strekke seg over flere år, er det viktig å ha et bevisst forhold til hvor mye svingninger på investert beløp en kan leve med.

Sparer du jevnt og trutt gjennom hele spareperioden unngår du å være spesielt uheldig med ett enkelt tidspunkt for kjøp av andeler. 

Skatt

Avkastningen beskattes ikke før realisasjon, og skattlegges som kapitalinntekt. Tap er fradragsberettiget. Omkostninger ved kjøp og salg av realiserte andeler reduserer en eventuell gevinst. Skjermingsfradraget innebærer at en del av avkastningen er helt skattefri.

Du betaler kun skatt på den delen av avkastningen som overstiger skjermingsrenten. I praksis er skjermingsrenten på nivå med bankrentene. Midler plassert i aksjefond inngår i formuesskattegrunnlaget med 75 % av markedsverdien.

Sparing i nettbank

I nettbanken kan du enkelt opprette spareavtale og handle fondsandeler. For å handle i fond må du ha fondshandelskonto i Sparebanken Vest.
Hva tilbys gjennom nettbanken?
 • Daglig oppdatert oversikt over egen beholdning med avkastning pr. fond 
 • Oversikt over transaksjoner
 • Etablere, endre og avslutte spareavtaler
 • Kjøp og salg av fond 
 • Oppdatert fondsinformasjon om alle Sparebanken Vests fond via Morningstar 
Klikk her for å gå til Fondshandel

Dette må du tenke på

Utvalget av investeringsmuligheter er veldig stort og mulighetene for å gjøre feil ved investeringer i kapitalmarkedene er store. Det viktige er å ha et bevisst forhold til hvordan avkastning skapes og de enkle sammenhengene i kapitalmarkedene: at ikke all risikotagning gir avkastning, men til gjengjeld representerer all avkastning utover bankrente en form for risiko. Tålmodighet og spredning av investeringene er de to kanskje viktigste parametere for god avkastning.

Rådgivning

Ønsker du rådgivning? Vi kan hjelpe deg med å sette opp en spareplan som er tilpasset din økonomiske situasjon, spareformål og risikoholdning. Avtal et møte med en av våre dyktige og erfarne plasseringsrådgivere eller ring oss på 915  05555.

Ring oss - 915 05555

Åpent man-søn 07-23.

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post