Bedrift
Farge
Avkastningen til våre sparekunder.

Spareavtale i fond

Med en spareavtale kan du spare regelmessig i fond gjennom automatiske trekk fra kontoen din. Det er en smart måte å la sparepengene vokse på.

For å gjøre sparing i fond litt enklere har vi satt sammen fondspakker som består både av aksje- og rentefond.

Hvor mye du skal spare i aksjefond i forhold til rentefond avhenger av om du har kort, mellomlang eller lang sparehorisont og hvor mye risiko du er villig til å ta.

SPV Aksje

- for deg som ønsker høyere avkastning og som tåler store verdisvingninger. Består av 100 % aksjefond. Passer for deg som har langsiktige sparemål.
Risikoprofil: 5/7

SPV Rente

- for deg som ønsker å bevare verdien, men som er villig til å utsette kapitalen for mindre verdisvingninger i bytte mot litt høyere avkastning enn ordinær bankrente. I SPV Rente sparer du alle pengene dine i rentefond. Passer for deg som har kort sikt (1-2 år) på sparingen din.
Risikoprofil: 2/7

Hva er sparing i fond?

  • Fast trekk hver måned som du kjøper fondsandeler for.
  • Minimumstrekk på 100 kroner måneden.
  • Fondsinvesteringer gjøres av profesjonelle forvalter.

Fondsoversikt og rapporter

Her finner du våre fondsoversikt og månedsrapport for fondene.

Start fondssparing i nettbanken!

  • Opprett spareavtale i nettbanken,
  • - eller ring oss på 915 05555.

- og vips, du er i gang med fondssparingen din!

Ofte stilte spørsmål om fond

Vårt generelle råd er å gå for en både-òg-løsning. Det er alltid klokt å spare noe i fond. Juster heller beløpet opp og ned etter økonomiske rammer og tidshorisont på sparingen. Aksjemarkedet gir høyere avkastning enn bank over tid, men svinger på kort sikt. Sparer du til et nært forestående huskjøp, kan fortsatt 100 kroner settes i fond for ikke å gi slipp på den gode vanen. Vil du ha høyere avkastning må du ta risiko, men husk at høyere risiko ikke alltid gir høyere avkastning.

Snakk med oss, vi hjelper deg å finne ut hvordan du kan spare smartest!

Et fond er en form for kollektiv investering. Flere personer går sammen om å investere pengene sine, og hver av investorene blir sittende med en eierandel i fondet.
Avkastning uttrykker hvordan verdien på dine fondsandeler har utviklet seg i en gitt periode. Avkastningen som oppgis er netto, det vil si fratrukket de kostnader du må betale ved kjøp og salg.
En fondsforvalter eller forvaltningsselskap er ansvarlig for forvaltningen av fondet og dets portefølje. Disse er underlagt en streng lovgivning og er gjennomregulert av myndighetene for å beskytte investorene og deres fondsandeler.

Ring oss - 915 05555

Åpent man-søn 07-23.

Våre kontorer

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send e-post