Hopp til hovedinnholdet
Alt vi gjør, gjør vi for å bidra til at livet på Vestlandet skal bli enda litt bedre.

Åpenhetsloven og menneskerettigheter

Vi har etablert tydelige visjoner for Vestlandet og hvordan vi skal bidra til et enda bedre lokalsamfunn i framtida.

Med denne målsettingen følger det et globalt ansvar av to grunner.


  1. Vi ønsker ikke at lokal verdiskaping skal skje på bekostning av mennesker og miljø i andre deler av verden

  2. Globale miljø- og klimaendringer påvirker viktige naturressurser på Vestlandet

Sparebanken Vest er tilsluttet UN Global Compact, og jobber aktivt for at vår aktivitet er forenlig med global bærekraft.


Tilslutning til initiativet forplikter oss til å bygge vår strategi og operasjonelle prosesser i henhold til følgende 10 prinsipper om menneskerettigheter, arbeidsmiljø, miljø og korrupsjon:


Menneskerettigheter

Prinsipp 1: Vi skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og

Prinsipp 2: påse at vi ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene.


Standarder for arbeidslivet

Prinsipp 3: Vi skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at retten til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis,

Prinsipp 4: sikre at alle former for tvangsarbeid avskaffes,

Prinsipp 5: sikre at barnearbeid reelt avskaffes, og

Prinsipp 6: sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes.


Miljø

Prinsipp 7: Vi skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer,

Prinsipp 8: ta initiativ til fremme av økt miljøansvar, og

Prinsipp 9: oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi.


Bekjempelse av korrupsjon

Prinsipp 10: Vi skal bekjempe enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser. I alle våre aktiviteter, i arbeidet med kunder og investeringer, skal vi støtte opp om globale anerkjente initiativ.

Mer om menneskerettigheter og våre forpliktelser kan du lese om i vårt «Prinsipper for Samfunnsansvar»


Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en ny norsk lov som skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon.


Åpenhetsloven pålegger banken og andre større næringsdrivende en rekke plikter knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og gir alle interessenter rett til informasjon om håndtering av faktiske og mulige negative konsekvenser for disse rettighetene.

Sparebanken Vest og Sparebanken Vest Boligkreditt AS plikter å utføre aktsomhetsvurderinger for egen virksomhet og verdikjede i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.


Arbeidet med tilpasninger til nye regulatoriske krav er iverksatt både i avdelinger som har ansvar for prosesser som treffes direkte av nye forpliktelser og på konsernnivå for å identifisere behov for tilpasninger i konsernfelles prosesser blant annet knyttet til rapportering og innsyn.

Aktsomhetsvurderingene banken gjennomfører består av følgende punkter:

  • Forankre ansvarlighet i retningslinjer og styringssystemer
  • Kartlegge og vurdere negativ påvirkning/skade ut fra egen virksomhet, leverandørkjede og forretningspartnere.
  • Stanse, forebygge eller redusere negativ påvirkning/skade.
  • Overvåke gjennomføring og resultater.
  • Kommunisere hvordan påvirkningen er håndtert.
  • Sørge for og bidra til gjenoppretting der det er påkrevd

Mer om dette arbeidet og hvordan banken stiller krav til leverandørene, kan du lese om i dokumentet «Prinsipper for Samfunnsansvar»


Vil du høre mer om vurderingene våre eller varsle? 

Alt du trenger er å kontakte oss skriftlig, så får du svar fra oss innen tre uker. 

Du kan også kontakte oss hvis du vil varsle oss om forhold knyttet til grunnleggende menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold hos oss, våre leverandører eller forretningspartnere. 


Send en e-post til: aapenhetsloven@spv.no.

Redegjørelse for aktsomhetsvurdering

Personlig rådgiver

Kontakt oss

ringellerchat

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man - søn 07-23

radgiver

Snakk med oss

Hos oss kan du være trygg på at du får rådene og hjelpen du trenger.

Avtal møte
FinnDittlokolkontor

Finn ditt lokalkontor

Vi er størst på Vestlandet. Se hvor du finner ditt nærmeste kontor.

Finn ditt kontor