Hopp til hovedinnholdet
Gi dine små den beste starten med fondssparing

Barnesparing

Gi dine små den beste starten med fondssparing

Å spare penger til barnets fremtid er en investering av stor betydning. Det kan gi dine håpefulle et godt økonomisk grunnlag når de en dag skal ut i den store verden og inn på boligmarkedet.

Av Toril Hornnes

Digital markedsfører

Er det lurt å spare i fond til barn? 

Historisk vil langsiktig sparing i fond gi en høyere avkastning enn sparekonto. Med lang sikt menes det ofte 5 til 10 år eller mer, og sparer du til barn gjennom oppveksten er det gjerne snakk om enda flere år enn dette før pengene skal brukes. Med tiden til hjelp kan du se pengene vokse i takt med barnet. 
 
Likevel er det verdt å merke seg at ved kjøp av fond vil verdien svinge fra år til år. Det er ikke unormalt at verdiene svinger i takt med utviklingen på verdensmarkedene. Men selv om det noen år går nedover, har historien vist at verdiene øker over tid.  

Om du har lagt til barnet i “min familie”, oppretter du enkelt en fondskonto til barnet ved å gå til “spare” i nettbanken eller appen.  


Små beløp vil vokse sammen med barnet

Å opprette en spareavtale er lurt for å gjøre fondssparingen så enkel som mulig. Du velger selv ønsket sparesum og hvor ofte beløpet skal trekkes over i fondskonto. Det kan gjøres månedlig, hver tredje måned eller årlig, avhengig av din økonomiske situasjon. En fin regel er å trekke et fast beløp direkte til fondskontoen på lønningsdagen eller den dagen barnetrygden kommer på konto.  

Husk at litt er bedre enn ingenting og selv små beløp kan vokse seg store over tid! Sparer du for eksempel en tredjedel av barnetrygden i måneden, som tilsvarer rundt 300 kroner, kan du etter hvert oppnå et solid sparebeløp til dine små:  

Potensiell verdi på 18-årsdagen ved sparing i fond

Potensiell verdi på 18-årsdagen ved månedlig sparing på 300 kroner. 

Spare i eget eller i barnets navn? 

Vi anbefaler oftest sparing i barnets navn, slik at barnet føler eierskap til egen sparing og ikke minst fordi pengene da tilhører barnet rettmessig dersom uforutsette hendelser oppstår. Likevel finnes det mange gode argumenter for å velge både den ene eller den andre løsningen. Gjør deg derfor kjent med fordelene og ulempene ved alternativene før du bestemmer deg. Vi har en egen artikkel som omhandler dette temaet – og den kan du lese ved å følge denne lenken.  
 

Sparing er gøy – involver de små!  

Ved å ha god dialog hjemme kan du lære barna å glede seg over en økende sparekonto. Å snakke om sparing i fond er en flott mulighet til å lære barnet ditt om økonomi, investeringer og verdien av langsiktig sparing. Diskuter investeringene med dem og la de delta i beslutningsprosessen i henhold til deres alder og modenhet.  

Light bulb_enkel

Tips! Sett opp delmål for sparingen og feir når disse målene oppnås. Dette hjelper barnet med å forstå verdien av langsiktig sparing. Dessuten skaper det en positiv opplevelse rundt økonomi. 

Lykke til – og følg utviklingen i mobilbanken

Sparing i fond for barn er en god strategi for å sikre dine små den beste starten. Ved å investere tidlig og dra nytte av langsiktig vekst kan du legge grunnlaget for økonomisk suksess. Spar etter evne, involver barnet i prosessen og ha en langsiktig strategi.  


Det kan være nyttig å følge med på sparingen til barna underveis, og begge foreldre kan til enhver tid følge med på utviklingen i egen mobilbank. Vår ambisjon er å lage Norges beste spareløsning for barn, og vi håper du vil teste den ut.

Light bulb_enkel

Tips! Får du ikke opp kontoen til dine små? Gå til profil-ikonet i høyre hjørnet og velg “min familie” for å få muligheten til å legge den til i din oversikt. 

Barnesparing

Anbefalte fond til barnesparing

For å gjøre det litt enklere for deg har vi satt sammen ferdige sparepakker.