Bedrift
Farge
blomster dødsbo

Dødsbo og arveoppgjør

Det er mye praktisk som skal ordnes når en som står deg nærmest faller bort. Her finner du nyttig informasjon om hva som skjer med bankforholdet ved dødsfall, og hva du må gjøre dersom du skal ta over eller forvalte et dødsbo..

Hva er et dødsbo?

Når noen går bort, etterlater de seg verdier og gjeld. Det kaller vi et dødsbo. I tillegg til formue og gjeld, består dødsboet av innbo, løsøre, rettigheter og forpliktelser.

Når Tingretten har mottatt "Erklæring om privat skifte av dødsbo", vil skifte-/uskifteattest bli utstedt til arvingene slik at dere kan overta dødsboet.

Dette må du gjøre som arving:

 • Vi anbefaler at du tar et møte med din lokale tingrett. De kan hjelpe deg med:

  - råd om hva som er rett å gjøre i prosessen

  - hvordan du skaffer oversikt over avdødes gjeld og eiendeler. Det viktig å finne ut hvor mye gjeld avdøde har. Ved å undertegne skifteerklæringen tar du på deg ansvaret for gjelden

  - informasjon om eventuelt andre arvtakere

 • For å overta dødsboet må du skaffe en skifteattest. Den viser at du eller dere har rett til å overta den avdødes eiendeler. Skifteattesten får du ved å sende en skifteerklæring til tingretten. Du kan laste ned skifteerklæringen her dersom du ikke har fått den av begravelsesbyrået
 • Er dere flere arvinger, kan det være lurt å overlate ansvaret og boet og oppgjøret til én eller noen personer. Alle arvingene må da fylle ut og signere en fullmakt som dere får fra tingretten. Du finner din nærmeste tingrett her

Når du har skifteattesten klar, kan du kontakte oss for å ordne økonomien til den avdøde.

Hva skjer med kundeforholdet i banken ved dødsfall?

 • Alle disponenter blir fjernet. Det er ikke mulig å gjøre uttak og overføringer fra kontoene. Det gjelder selv om du har hatt tilgang til kontoene før
 • Nettbank og BankID blir sperret
 • Spareavtaler blir stoppet
 • Alle kort blir sperret

Kontoene er fremdeles åpne for innbetalinger som lønn, pensjon eller trygd. Dersom avdøde har faste trekk som for eksempel strøm, offentlige avgifter, lån og finansieringer, vil disse fortsatt bli betalt. 

Betaling av regninger

Du kan ta kontakt med oss for å få betalt følgende regninger før skifteattesten er klar

 • vanlige husholdningsregninger som strøm, telefon, lån, husleie og offentlige avgifter
 • kostnader for begravelse
 • restskatt 

Hva må du sende til banken?

Når en kunde faller fra må vi avslutte kundeforholdet. For å gjøre det trenger vi følgende dokumentasjon:

 • Bekreftet kopi av skifte/uskifteattesten
 • Fullmaktsskjema fra alle arvinger når skifteattesten ikke angir hvem som er fullmektig
 • Kopi av gyldig legitimasjonen til alle arvingene. Alle kopier må være merket "rett kopi" – dette kan blant annet gjøres av tingretten, politiet, domstol, andre kommunale og statlige etater, finansinstitusjoner, revisorer, regnskapsførere og advokater
 • Undertegnet brev med anmodning om å avslutte avdødes kontoer og fond
 • Kontonummeret som pengene skal overføres til. Du må selv sørge for å fordele videre til arvingene
 • Du trenger ikke å sende avdødes bankkort og kredittkort til oss, men klipp dem i stykker

Dokumentasjonen sendes til:

Sparebanken Vest
Direktebank PM, Kundeprosesser
Postboks 7999
5020 Bergen

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Våre kontorer

Se hvor du finner ditt nærmeste kontor.

Finn ditt kontor