Bedrift
Farge

Pensjonskalkulator

Lurer du på hva din pensjon blir, og hvor mye du bør spare selv? Prøv vår kalkulator og finn ut!

Slik kommer vi frem til tallene:

For å kunne regne ut forventet pensjon er følgende forutsetninger tatt:

 • Oppstart arbeid ved 25 år (for utregning av Folketrygd), 100% stilling
 • Alder ved pensjonsavgang er minimum 62 år
 • Forutsetter at brukeren er gift ved pensjonsavgang. Dersom enslig ved pensjonsavgang vil folketrygdens garantipensjon være noe høyere.
 • Det forutsettes full opptjening ved beregning av folketrygd
 • Ved ytelsespensjon forutsettes standard ordning på 66% av lønn
 • For offentlig pensjon forutsettes ytelsespensjon med 66% av sluttlønn, samt mulighet for førtidspensjon ved bruk av AFP
 • Kalkulatoren justerer for levealder ved bruk av NAVs delingstall og forholdstall
 • Avkastningsberegninger
  • Årlig avkastning IBP og fond: 6 % (4% fra første uttak)
  • Årlig avkastning bank: 3 %
  • Årlig avkastning IBP og fond: 6 % (4% fra første uttak)
  • Årlig reallønnsvekst: 0,75 %
 • Krav om høyere pensjon enn minstepensjon for pensjonsavgang før fylte 67 er ikke hensyntatt
 • AFP i privat sektor beregnes som livsvarig tillegg til fleksibel alderspensjon fra folketrygden

Kalkulatoren viser utbetalinger før skatt. Med dagens regler er det for pensjonister noe lavere skattesats enn for lønnsmottakere.

Ring oss - 915 05555

Åpent man - søn 07 - 23.

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post