Bedrift
Farge

Pensjonskalkulator

Lurer du på hva din pensjon blir, og hvor mye du bør spare selv? Prøv vår kalkulator og finn ut!

Ring oss - 915 05555

Åpent man - søn 07 - 23.

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Slik kommer vi frem til tallene:

For å kunne regne ut forventet pensjon er følgende forutsetninger tatt:

 • Oppstart arbeid ved 25 år (for utregning av Folketrygd), 100% stilling
 • Alder ved pensjonsavgang er minimum 62 år
 • Forutsetter at brukeren er gift ved pensjonsavgang. Dersom enslig ved pensjonsavgang vil folketrygdens garantipensjon være noe høyere.
 • Det forutsettes full opptjening ved beregning av folketrygd
 • Ved ytelsespensjon forutsettes standard ordning på 66% av lønn
 • For offentlig pensjon forutsettes ytelsespensjon med 66% av sluttlønn, samt mulighet for førtidspensjon ved bruk av AFP
 • Kalkulatoren justerer for levealder ved bruk av NAVs delingstall og forholdstall
 • Avkastningsberegninger
  • Årlig avkastning IBP og fond: 6 % (4% fra første uttak)
  • Årlig avkastning bank: 3 %
  • Årlig avkastning IBP og fond: 6 % (4% fra første uttak)
  • Årlig reallønnsvekst: 0,75 %
 • Krav om høyere pensjon enn minstepensjon for pensjonsavgang før fylte 67 er ikke hensyntatt
 • AFP i privat sektor beregnes som livsvarig tillegg til fleksibel alderspensjon fra folketrygden

Kalkulatoren viser utbetalinger før skatt. Med dagens regler er det for pensjonister noe lavere skattesats enn for lønnsmottakere.