Bedrift
Farge
IPS - Individuell pensjonssparing med skattefradrag
Start sparing i IPS i dag og belønningen kan være stor når du blir pensjonist. 

IPS - Individuell pensjonssparing

Med IPS kan du spare til pensjon med skattefordeler. Starter du sparing i IPS i dag, kan belønningen være stor når du blir pensjonist.

Skattefordeler med IPS:

 • 22 % skattefradrag på sparebeløpet
 • 40 000 kroner i IPS gir 8 800 kroner igjen på skatten det året du sparer
 • Hele sparebeløpet er fritatt for formueskatt
 • Utsatt skatt på avkastningen til du tar pengene ut
 • Samme skattesats på uttaket som skattefradraget på innskuddet, 22 % i 2020

Viktig å vite om IPS:

 • Pengene er bundet til pensjon og kan tas ut fra du fyller 62 år
 • Du kan spare i IPS fra du er 18 år til du er 75 år
 • Utbetalingen skal skje over minimum 10 år og skal vare til du minst er 80 år

Fleksibel pensjonssparing

Løsningen er fleksibel. Du velger selv hvilke fond du vil investere i og hvor mye du vil spare. Det er ingen betalingsfrister, du kan sette inn et engangsbeløp når du ønsker det eller du kan starte en fast spareavtale i IPS. Maks sparebeløp i året er 40 000 kr, noe som gir 8 800 kroner i skattefradrag.

Hvordan kommer jeg i gang?

For å gjøre det enklere for deg har vi laget fem ulike sparealternativer - slik at du kan velge en som er skreddersydd for deg. De er tilpasset din alder og hvor mye du tåler at sparepengene svinger i verdi.

Ren rente - for deg som nærmer deg pensjonsalder og/eller ønsker lavere risiko.

Rente pluss - rentefond med en liten aksjedel.

Balansert - spare i både aksjer og renter, med en liten overvekt av rentefond.

Offensiv - når du har en lengre horisont på sparingen og tåler svingninger. 

Ren aksje - her vil verdiene svinge, men sjansen for god avkastning er større.

Hvilke fond er med i de ulike sparealternativene?

Fondsnavn Ren rente Rente pluss Balansert Offensiv Ren aksje
Holberg Likviditet 50 %        
Alfred Berg Nordic IG 50 % 50 % 25 %    
Alfred Berg Income   25 % 15 % 20 %  
Danske Invest Horisont 20   25 % 20 %    
Danske Invest Horisont 50       20 %  
SPV Aksje     40 % 40 % 45 %
Holberg Global         20 %
BNP Paribas Funds Global Environment Classic Capitalisation
      20 % 15 %
Alfred Berg Indeks         20 %

For mer informasjon om de ulike fondene og faktaark, se Fondsoversikt.

Hva koster det?

Selve IPS-en er gratis. Ingen administrasjons- eller kjøpsomkostninger. Det som koster noe er fondene. Forvaltningsgebyr i fondene som er tilgjengelig for IPS varierer fra 0,33 % på Ren rente til 1,55 % på Ren aksje.

Usikker på hva som passer for deg?

Rådgiveren din er tilgjengelig for deg hvis du vil snakke om pensjonssparing. Du kan enkelt avtale et møte i nett- og mobilbanken. Våre rådgivere er også tilgjengelig på telefon 915 05555.

Ofte stilte spørsmål om IPS

Du kan velge månedlig spareavtale eller engangsinnskudd - eller begge deler.

Da går du til «Fondshandel» i nettbanken under «Sparing».

Sette opp spareavtale:

 • Klikk på "Spareavtale"
 • Velg "Opprett spareavtale"
 • Fra "Månedlig trekkdato" velger du IPS, etterfulgt av ønsket trekkdato, feks. «IPS 15.».
 • Fyll inn og sjekk de andre feltene
 • For å velge din sparemodell, finn din ønskede modell i nedtrekksmenyen under Fond nederst på siden.

Kjøpe fond til IPS (engangsinnskudd):

 • Klikk på "Kjøpe fond"
 • Velg "Pensjonssparing" fra "Portefølje"
 • Under Velg fond, kan du velge selv blant alle fondene vi tilbyr, eller en av de fem sparemodellene.
 • Fyll inn og sjekk de andre feltene

Sparepengene kan utbetales fra du fyller 62 år. Det må skje over minst 10 år og minimum inntil du fyller 80 år. Begynner du å ta pengene ut ved fylte 62 år, blir altså utbetalingsperioden minimum 18 år.

Dersom du ikke har avtalt noe annet, vil utbetalingen starte fra du fyller 75 år.

Det finnes likevel unntak som gjør at utbetaling kan starte tidligere. Vi anbefaler deg derfor å lese og sette deg inn i vilkårene for IPS (PDF).

IPS passer for alle som sparer til pensjon. Ettersom pengene låses til pensjonsformål, bør du vurdere andre spareprodukter dersom du er usikker på hva du skal bruke pengene til. Sparing i fond på aksjesparekonto er et godt alternativ dersom du sparer langsiktig.

Pengene er bundet til pensjon og kan tas ut først når du fyller 62 år. Utbetalingen skal skje over minimum 10 år og skal vare til du minst er 80 år.

Dersom IPS-sparingen din er liten kan pengene tas ut raskere.

 

Pensjonspengene fra IPS vil benyttes til barnepensjon dersom du dør. 

Barn under 21 år har rett til en årlig barnepensjon tilsvarende 1 G (folketrygdens grunnbeløp) frem til de fyller 21 år. Ektefelle, samboer eller registrert partner får resten som utbetales som pensjon over 10 år. 

Har du ikke barn under 21 år, vil den benyttes til etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner eller samboer. Pensjonskapital som ikke går til til barnepensjon eller etterlattepensjon utbetales som et engangsbeløp til dødsboet.

 

IPS holdes utenfor felleseie ved skilsmisse.

Individuell pensjonssparing - IPS 

En IPS har ingen direkte kostnader verken til administrasjon eller kjøp. Det som koster noe er fondene som du sparer i.

Ren rente - 0,33 %
Rente pluss - 0,63 %
Balansert - 1,16 %
Offensiv - 1,52 % 
Ren aksje - 1,55 %

Alle fond

På fondsoversikten finner du til enhver tid oppdaterte forvaltningskostnader på alle fondene vi tilbyr.

Disse fondene varierer fra 0,19 % til 2 % i årlige forvaltningskostnader.

Ring oss - 915 05555

Åpent man - søn 07 - 23.

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post