Bedrift
Farge

Investorbeskyttelse

Verdipapirhandelloven stiller strenge krav til konsesjonspliktig investeringsrådgivning for å sikre at banker og andre opptrer i tråd med kunders interesser. Herunder skal alle kunder klassifiseres.

Sparebanken Vest er en ikke-uavhengig rådgiver som definert i «Mifid II Forskriften» av 01.01.2018. Vi gir kundene innen investeringsrådgivning den høyeste investorbeskyttelse ved å klassifisere alle som ikke-profesjonelle. Dette for å gi økt trygghet ved handel i fond. Du som kunde har adgang til å be om en annen kategorisering. 

Ved personlige investeringsråd skal vi som bank sørge for at:

  • transaksjon er i samsvar med investeringsmål.
  • kunde er finansielt i stand til å håndtere risikoen.
  • kunde har nødvendig erfaring og kunnskap til å forstå risikoen.

Vi gjør ikke en løpende periodisk egnethetsvurdering av situasjonen din og plasseringene dine, annet enn ved vanlig oppfølging og dialog. Dersom det er vesentlige endringer i dine investeringsmål eller finansielle situasjon, må du selv informere oss om det.

Sosialt ansvarlige investeringer

Sparebanken Vest søker å kun tilby kapitalplasseringer med en etisk profil som ikke er samfunnsbelastende.

Vår utvelgelse og oppfølging av samarbeidspartnere er ikke bare med fokus på best mulig avkastning til våre kunder, men også at dette oppnås gjennom sosialt ansvarlige investeringer i tråd med samfunnets krav til sosiale og miljømessige forhold.

Våre samarbeidspartnere følger alle strenge interne retningslinjer for sine investeringer. 

» Her kan du lese mer om ansvarlige investeringer i Sparebanken Vest

Ring oss - 915 05555

Åpent man - søn 07 - 23.

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post