Bedrift
Farge

Spareavtale i fond

Sparer du litt hver måned, kan små summer bli til store over tid. Vi har satt sammen sparepakkene som gjør det enkelt for deg å spare riktig. Finn din pakke og start en spareavtale i fond her.

Illustrasjon av grønn sparing: Gul blomst med grønne blad

Grønn sparing

Sparepakken for deg som vil ha avkastning på sparepengene samtidig som du investerer bærekraftig. Fondet er ikke et sektorfond, men investerer i selskaper som leverer bærekraftige løsninger. Passer for alle som skal spare i 5 - 10 år. 

Risiko: På en risikoskala fra 1 til 7, der 1 er lavest og 7 er høyest, har denne pakken en samlet risiko på 6 av 7.

Start grønn sparing her

Illustrasjon av langsiktig sparing: Luftballong og sky med sol.

Lang horisont

Skal du spare langsiktig til pensjon, barn eller barnebarn? Lang horisont er pakken som gir høyest avkastning  på sikt. Den passer for deg som ønsker kun aksjefond, i en kombinasjon av indeksfond med lave kostnader og grønne investeringer. Du bør spare i minst 5 -10 år år og må tåle høy risiko. Du kan forvente høy avkastning, samtidig som investeringen kan svinge i takt med verdensmarkedet. 

Risiko: På en risikoskala fra 1 til 7, der 1 er lavest og 7 er høyest, har denne pakken en samlet risiko på 6 av 7. 

Start fast sparing med lang horisont

Illustrasjon av sparepakken middels horisont: Seilbåt, sol og sky

Middels horisont

Sparepakken for deg som ønsker en kombinasjon av aksje- og rentefond i sparingen din. Passer dersom du skal spare i 3 - 7 år og tåler en moderat risiko. Du kan forvente en høyere avkastning enn ved kun rentefond, samtidig som investeringen kan svinge litt.  

På en risikoskala fra 1 til 7, der 1 er lavest og 7 er høyest, har denne pakken en samlet risiko på 4 av 7.

Start fast sparing med middels horisont

Illustrasjon av kortsiktig sparing: rød scooter

Kort horisont

Sparing i rentefond kan være et godt alternativ til sparing på høyrentekonto. Kort horisont passer for deg som skal spare i 1- 3 år og ønsker å sikre en jevn avkastning med lav risiko.  Kanskje du drømmer om en solfylt ferie?  Eller ønsker deg en fin ting som koster litt? Da kan dette være riktig fondspakke å spare i. 

Risiko: På en risikoskala fra 1 til 7, der 1 er lavest og 7 er høyest, har denne pakken en samlet risiko på 2 av 7. 

Start fast sparing med kort horisont

Illustrasjon av krydderfond: rød, grønn og gul chili

Krydderfond

En sparepakke som er sammensatt av flere markeder. Krydderfond er er pakken for deg som vil ha høy avkastning, men som liker spenning og tåler at det svinger i verdi.  Du bør spare i minst 5 -10 år år og må tåle høy risiko. 

Risiko: På en risikoskala fra 1 til 7, der 1 er lavest og 7 er høyest, har denne pakken en samlet risiko på 6 av 7. 

Start fast sparing i krydderfond

Ring oss - 915 05555

Åpent man-søn 07-23.

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Ofte stilte spørsmål om Fondssparing

Et fond er en form for kollektiv investering. Flere personer går sammen om å investere pengene sine, og hver av investorene blir sittende med en eierandel i fondet.

 
Et aksjefond er et verdipapirfond som skal investere minst 80 prosent av fondets forvaltningskapital i minst 16 ulike aksjeselskaper, men normalt er antall enkeltselskaper høyere. En aksje er en eierandel i et aksjeselskap og et aksjefond kan kjøpe og selge aksjer basert på egne vurderinger. Ved å eie flere ulike selskaper oppnår fondet god risikospredning.

En spareavtale i fond er et fast trekk hver måned som du kjøper andeler i et fond for. De fleste fond har en minimumstegning på 100 kroner i måneden. Du kan enkelt opprette spareavtale i fond i nettbank og mobilbank. Du kan også opprette flere avtaler dersom du ønsker det.

Vårt generelle råd er å gå for en både-òg-løsning. Det er alltid klokt å spare noe i fond. Juster heller beløpet opp og ned etter økonomiske rammer og tidshorisont på sparingen. Aksjemarkedet gir høyere avkastning enn bank over tid, men svinger på kort sikt. Sparer du til et nært forestående huskjøp, kan fortsatt 100 kroner settes i fond for ikke å gi slipp på den gode vanen. Vil du ha høyere avkastning må du ta risiko, men husk at høyere risiko ikke alltid gir høyere avkastning.

Snakk med oss, vi hjelper deg å finne ut hvordan du kan spare smartest!